Informatieavond: ‘Zorgen voor een naaste met een depressie maar ook voor jezelf!’

De Kentering in Nijmegen organiseert op woensdag 5 maart 2018 een informatieavond over een cursus voor naasten die voor iemand met een depressie zorgen. De cursus start in maart op maandagavond en duurt vier avonden. Zowel de informatieavond als de cursus zijn gratis.  

Voor wie?

Als het ‘samen leven’  al heel lang niet meer is zoals het was …..
Als het ‘samen leven’  zwaar is …….
Als er  zorgen zijn die niet op te lossen lijken ……
Deze  cursus is bedoeld voor partners,  familieleden, vrienden  en anderen die nauw  betrokken zijn bij iemand die lijdt aan een depressie.

Onderwerpen
  • Wat is een depressie en wat kun je eraan doen
  • Grenzen aangeven
  • Tips voor uzelf en voor de omgang met uw naaste 
  • Communicatie met betrokken persoon en hulpverleners

Wat willen we bereiken?

Dat u beter voor uzelf en voor degene met een depressie kunt  zorgen.

Werkwijze

Iedere bijeenkomst  bevat  voorlichting, delen en leren van elkaars ervaringen en begeleiding.

Begeleiding

Van de begeleiders heeft  de één zelf te maken (gehad) met depressiviteit en de andere begeleider(s) zijn direct betrokken bij iemand met een depressie.

Aantal bijeenkomsten

  • Vier cursusbijeenkomsten
  • Voorafgaand aan de cursus is er een informatiebijeenkomst, waarvoor aanmelding  gewenst is.
  • Voor wie dat wil, kan een  vijfde bijeenkomst georganiseerd worden  waarbij u en de persoon met de depressie  aanwezig zijn.

Informatieavond

Op de informatieavond vertellen we over de opzet van de cursus en zullen we de wederzijdse verwachtingen op elkaar afstemmen.

Samenstelling

Maximaal  12 deelnemers

Wanneer

–      Informatieavond :  05-03-18   van 19.30 – 20.30 uur
–      Cursusavonden    :  maandagavond  van   19.30-21.30 uur
–      Data:                   : 19-03-18, 26-03-18, 09-04-18, 16-04-18

Aanmelding voor de informatieavond en/of de cursus

Heb je belangstelling, meld je dan aan via de telefoon, 024 324 99 75 of e-mail ondersteuning@dekentering.info.

Meer activiteiten