Antidepressiva en zwangerschap

Op dit moment is er helaas geen eenduidig antwoord op de vraag wat de gevolgen van antidepressiva zijn tijdens de zwangerschap voor moeder en kind. Van geen enkel antidepressivum is met zekerheid vastgesteld dat het tijdens de zwangerschap veilig gebruikt kan worden. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen:

  • vrouwen die al antidepressiva gebruiken wanneer ze zwanger worden;
  • vrouwen die tijdens de zwangerschap een depressie krijgen en behandeling nodig hebben

Vrouwen die al antidepressiva gebruiken als zij zwanger worden

Als je al antidepressiva gebruikt is het verstandig om samen met je arts te bespreken of je het antidepressivum kunt en wilt afbouwen of dat het verstandiger is dit te blijven gebruiken. 

In de multidisciplinaire richtlijn ‘SSRI gebruik in de zwangerschap en tijdens lactatie’ hebben hulpverleners onderling afspraken gemaakt over antidepressivagebruik tijdens zwangerschap en gedurende het geven van borstvoeding. Deze richtlijn adviseert om antidepressiva te blijven gebruiken tijdens de zwangerschap, omdat er onvoldoende onderzoek gedaan is naar de effecten van het stoppen tijdens de zwangerschap. 

Zelfstandig in één keer stoppen met antidepressiva wordt afgeraden; de kans op terugval is dan groot. Het is wel mogelijk om af te bouwen onder begeleiding van een arts én in combinatie met therapie. Dit kan bijvoorbeeld preventieve cognitieve therapie, cognitieve gedragstherapie of interpersoonlijke therapie zijn.

Vrouwen die een depressie krijgen tijdens de zwangerschap

Als je tijdens je zwangerschap een depressie krijgt is het belangrijk daarvoor behandeling te zoeken. Dit kan betekenen dat je het advies krijgt om antidepressiva te gebruiken tijdens de zwangerschap. Het slikken van antidepressiva vanwege een depressie weegt dan op tegen de mogelijke nadelige effecten. Als je de depressie niet behandelt heb je meer kans op een laag geboortegewicht en vroeggeboorte bij de baby. Zelf heb je mogelijk een verhoogd risico op zwangerschapsvergiftiging. Ga dus in ieder geval naar je huisarts om samen de ernst van de aandoening af te wegen tegen het risico van het medicijn.

Meer lezen

  • Kijk voor antwoord op al je vragen over antidepressiva op de website Antidepressiva.nl