Werking antidepressiva

Antidepressiva beïnvloeden bepaalde stoffen in de hersenen die op hun beurt weer invloed hebben op je stemming. Deze stoffen worden neurotransmitters genoemd. De belangrijkste zijn: serotonine, noradrenaline en dopamine. Serotonine speelt een rol bij de regulering van stemming, slaap en emotie. Noradrenaline speelt een rol bij alertheid, stemming en motivatie. Dopamine speelt een rol bij het ervaren van positieve (‘belonende’) gevoelens en de motoriek (bewegen).  

Het is bewezen dat antidepressiva vooral kunnen helpen bij mensen met een matige of ernstige depressie. Naar de manier waarop ze precies werken en welke medicijnen bij welke mensen het beste werken wordt nog volop onderzoek gedaan.