Depressie onvoldoende behandeld bij mensen met dubbele aandoening

Mensen die naast hun lichamelijke aandoening ook last hebben van een depressie, hebben meer lichamelijke klachten en maken vaker gebruik van gezondheidszorg. Effectieve behandeling van depressie kan de klachten en het aantal doktersbezoeken verminderen. Maar uit dit onderzoek blijkt dat depressie bij een groot aantal mensen onvoldoende wordt behandeld.
 
Mensen die naast hun lichamelijke aandoening ook depressief zijn (ook wel comorbide depressie genoemd), hebben vaak meer lichamelijke klachten. Bovendien maken zij vaker gebruik van gezondheidszorg dan mensen met dezelfde lichamelijke aandoening zonder depressie. Dit komt vooral omdat de huisarts hen vaak doorverwijst vanwege aanhoudende lichamelijke klachten.
 
Effectieve behandeling van comorbide depressie is erg belangrijk. Dit kan het aantal klachten verminderen, maar heeft mogelijk ook invloed op het aantal doorverwijzingen naar de medisch specialist. Tot nu toe is onbekend of comorbide depressie bij mensen die vaak worden doorverwezen, voldoende wordt behandeld. Onderzoekers hebben dat in deze studie uitgezocht.

Onderzoek
Alle mensen die meededen aan het onderzoek waren in de afgelopen 5 jaar minstens 3 keer doorverwezen naar een medisch of chirurgisch specialist. Alle  162 deelnemers kregen een vragenlijst toegestuurd over depressieklachten. Daarnaast kregen ze extra vragen over depressie in de afgelopen 5 jaar.
 
Informatie over de behandeling van depressie werd uit gegevens van huisartsen gehaald. De onderzoekers keken of de minimale effectieve dosis van antidepressiva werd voorgeschreven. Of dat depressieve deelnemers minstens 2 keer een psycholoog of psychiater hadden bezocht.
 
Resultaten
Op basis van vragenlijst scores bleken 41 (25%) mensen op dit moment depressief te zijn. Nog eens 36 (22%) mensen vertelden dat zij in de afgelopen 5 jaar ooit eens depressief waren geweest. Uit de gegevens van de huisartsen bleek maar 20 van de 77 mensen (26%) voldoende te zijn behandeld voor hun depressie. Bij mensen die aangaven op dit moment depressief te zijn, gold dat voor 8 van de 41 mensen (19%).
 
Conclusie
Het is bekend dat depressie bij mensen met meerdere aandoeningen vaak over het hoofd gezien wordt. Maar nu blijkt dat zelfs bij mensen die regelmatig worden doorverwezen naar een medisch specialist, depressie onvoldoende wordt behandeld. Dit verwacht je niet, omdat deze groep mensen juist vaker een huisarts bezoekt.
 
Waarom depressie zo weinig behandeld wordt, valt op basis van dit onderzoek niet te zeggen. Waarschijnlijk wordt depressie niet herkend of willen sommige mensen niet behandeld worden. Maar zelfs al wordt depressie herkend en behandeld, dan nog raken depressie klachten vaak ondergesneeuwd door de lichamelijke klachten die bij de andere aandoening een rol spelen.
 
Soms wordt depressie ook gezien als reactie op een lichamelijke aandoening en niet als een aandoening op zichzelf. Snellere diagnose en betere behandeling van depressie bij mensen met een ‘dubbele’ aandoening, kan kwaliteit van leven verbeteren en de kosten voor gezondheidszorg verminderen. De onderzoekers verwijzen hierbij naar het collaborative care model, waarbij de psychische zorg grotendeels wordt opgevangen door de huisarts. Lees meer over collaborative care.