Kwaliteit van relaties beïnvloedt het risico op depressie

De kwaliteit van een relatie met vrienden, familie en partner blijkt invloed te hebben op de kans op depressie. Dit blijkt uit een grote studie onder ruim 4500 Amerikanen.
 
Wetenschappers zijn al langer nieuwsgierig naar de invloed van je sociale netwerk op de psychische gezondheid. Veel mensen voelen zich vaak een stuk beter dankzij hun vriendschappen en relaties. Bijvoorbeeld omdat je samen activiteiten onderneemt en elkaar kunt ondersteunen. Maar relaties kunnen ook een negatieve invloed hebben. Zo zijn er studies waaruit blijkt dat een ongelukkig huwelijk een risicofactor is voor depressie. 
 
Tot nu toe weten onderzoekers niet precies welke kenmerken ervoor zorgen dat relaties een positieve of negatieve invloed hebben op de psychische gezondheid. Hangt het bijvoorbeeld af van met wie je omgaat, hoe vaak je elkaar ziet  of de manier waarop je met elkaar omgaat? Hierdoor is ook onduidelijk hoe relaties het risico op depressie kunnen beïnvloeden. In deze studie is onderzocht of de kwaliteit van relaties en sociale isolatie een rol spelen in het krijgen van een depressie.

Onderzoek
Aan dit onderzoek deden 4.642 Amerikaanse volwassenen mee tussen 25 en 75 jaar oud. De wetenschappers keken naar de invloed van relaties  op het ontwikkelen van een depressie in een periode van 10 jaar. Hiervoor moesten de deelnemers aan het begin van het onderzoek (in 1995) en na 10 jaar vragenlijsten invullen.
 
De kwaliteit van relaties werd onder andere bepaald aan de hand van hoeveelheid stress en hoeveelheid ondersteuning in een relatie. Deelnemers moesten bijvoorbeeld vragen invullen als: 'Vind je dat je partner teveel van je vraagt?’ of ‘Heb je het gevoel dat je alles bij je partner kwijt kunt?’ Ook het aantal keer dat je elkaar ziet of spreekt werd meegenomen in de metingen.  
 
Resultaten
Mensen met stressvolle relaties of partners die hen niet ondersteunen, hebben meer kans op een depressie. Eén op de zeven mensen met een slechte relatie ontwikkelt een depressie. Bij goede relaties is dat één op de vijftien. Het risico op depressie bij slechte relaties is dus ruim twee keer zo hoog. Dit blijkt alleen te gelden voor relaties met partners en familieleden, maar niet voor vriendschappen.
 
Uit de resultaten bleek dat mensen zonder partner echter géén verhoogd risico hebben op depressie. Het is voor je psychische gezondheid dus beter om geen relatie te hebben, dan een slechte relatie. Ook maakt het niet uit hoe vaak je elkaar ziet of spreekt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van de relatie of het risico op depressie.
 
Geen kwantiteit maar kwaliteit
Bij het risico op depressie gaat het er dus niet zozeer om óf je een partner of familie hebt, die je kan ondersteunen. Het is veel belangrijker hoe de kwaliteit van de relatie is. Uit deze studie blijkt dat mensen met een goede relatie twee keer minder kans hebben op depressie. Een goede relatie is een relatie waarbij je voldoende ondersteund wordt en waarbij niet teveel van je wordt gevraagd.
 
Ook voor zorgverleners is deze informatie interessant. Behandelingen die er deels op zijn gericht om de kwaliteit van relaties te verbeteren, kunnen mogelijk ook helpen bij het verminderen van depressie klachten. Er zijn inderdaad studies waaruit blijkt dat relatietherapie helpt depressie symptomen te verminderen. Meer onderzoek is nodig om te kijken hoe deze resultaten in de praktijk kunnen worden toegepast.