Mindfulness vermindert aantal huisartsbezoeken

Mindfulness (voluit: Mindfulness Based Cognitieve Therapie, MBCT) vermindert het aantal bezoeken aan de huisarts en EHBO, blijkt uit een Canadese studie. Waarschijnlijk kunnen mensen dankzij deze therapie beter omgaan met hun ongerustheid, waardoor ze niet per se naar een dokter hoeven.
 
Bij mindfulness leer je je aandacht te richten op het hier en nu. Je staat stil bij wat je hoort, voelt, ziet en ruikt zonder er een oordeel aan te geven. Het is een goede therapie voor mensen die veel piekeren en daardoor ‘vergeten’ in het hier en nu te leven. Uit onderzoek blijkt ook dat mindfulness kan helpen bij angsten, depressies en chronische pijn.

Onderzoek
Het lijkt erop dat mindfulness ook kan helpen het aantal doktersbezoeken te verminderen. Dat blijkt uit onderzoek bij ruim 10.000 mensen die tussen 2003 en 2010 groepstherapie met mindfulness kregen. Hun medische gegevens werden vergeleken met gegevens van bijna 30.000 anderen  die een ander soort groepstherapie kregen. De onderzoekers keken naar het aantal doktersbezoeken in het jaar vóór de therapie en in het jaar daarna.
 
Bij de groepstherapie werden elementen uit cognitieve gedragstherapie en mindfulness meditatie gecombineerd. Deze therapie heet Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT). Bij cognitieve gedragstherapie leert iemand om sombere gedachten om te buigen naar gedachten die meer helpen. Deelnemers kregen wekelijks in groepsverband therapie. De totale behandeling duurde acht weken.
 
Minder medische zorg
Mensen uit de mindfulnessgroep gingen veel minder vaak naar de dokter, medisch specialist of eerste hulp. Dit gold met name voor mensen die normaal wel vaak medische hulp zoeken (meer dan 5 keer per jaar). Per twee mensen die mindfulnesstherapie kregen, was het aantal doktersbezoeken met één afgenomen. Omgerekend betekent dit ongeveer 2500 minder doktersbezoeken per jaar. Ook het aantal bezoeken aan de psychiater was in de mindfulness-groep aanzienlijk afgenomen.
 
Minder stress
Waarschijnlijk zorgt mindfulness dat mensen beter omgaan met hun (lichamelijke) zorgen, waardoor ze minder vaak naar de huisarts gaan. Uit eerder onderzoek bleek al dat mensen die vaak gebruik maken van medische zorg, ook vaker last hebben van angsten, stress en ongerustheid. 
 
Druk van de ketel
Ook huisartsen hebben baat bij deze behandeling. Sommige artsen gaven aan soms overweldigt te zijn door het aantal patiënten met psychische klachten. Mindfulness kan mogelijk een groot deel van deze klachten verminderen. Bovendien heeft dit ook nog een gunstig effect op de zorgkosten. Meer weten over mindfulness?