Minimale interventies

Minimale interventies zijn de minst intensieve behandelingen voor depressies. Deze lichte behandelingen hebben voor de patiënt het voordeel dat ze relatief weinig inspanning kosten. Voor de gezondheidszorg geldt dat lichte behandelingen weinig kosten. De meer intensieve therapieën blijven zo beschikbaar voor de mensen die ze echt nodig hebben. Als de lichte behandelingen niet werken, wil dat niet zeggen dat de depressieve klachten blijvend zijn. Het is dan alleen nodig iets anders uit te proberen. 

Psycho-educatie

Psycho-educatie is het geven van uitleg over het ziektebeeld. Voor mensen met depressies geldt bijvoorbeeld vaak dat zij zich schuldig voelen. Ze hebben het goed in hun leven, maar voelen zich toch rot. Het is dan een geruststelling dat dit niets te maken heeft met ondankbaarheid. Deze gevoelens zijn onderdeel van de depressie. De lichtste vorm van psycho-eductie is korte uitleg door een individuele behandelaar (bijvoorbeeld de huisarts), maar de voorlichting kan ook in groepen gegeven worden.  De voorlichting kan als doel hebben dat de persoon beter met zijn depressieve klachten kan omgaan. Daarnaast is het doel meer duidelijkheid te scheppen over de behandeling en de keuzes die daarbij gemaakt worden.

De doelen van psycho-educatie zijn:

  • informatie geven over het ziektebeeld, diagnostiek en behandelmogelijkheden
  • bevorderen van begrip van en inzicht in het ziektebeeld bij de patiënt en diens omgeving
  • bevorderen van acceptatie van ziekte en kwetsbaarheid bij patiënt en diens omgeving
  • komen tot een weloverwogen behandelingsovereenkomst
  • bevorderen van de therapietrouw van de patiënt.

Bibliotherapie

Bibliotherapie is het gebruik van materiaal in boeken, op cd, dvd of film, waarmee de patiënt zichzelf kan redden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om teksten in geselecteerde zelfhulpboeken. Daarnaast kan de informatie natuurlijk overgedragen worden met behulp van internet, mobiele app, cd-rom, televisie of video. De patiënt kan de behandeling geheel zelfstandig volgen. De zelfstudie kan ook ondersteund worden met groepsbijeenkomsten. Op de bijeenkomsten kunnen vragen gesteld worden en kunnen de deelnemers elkaar ondersteunen. Bij mildere depressieve klachten kan bibliotherapie even effectief zijn als de het nemen van medicijnen of het volgen van psychotherapie.

Cursus 'In de put, uit de put'

'In de put, uit de put' is een cursus over het omgaan met depressies, waarbij de basis wordt gevormd door het lezen van een zelfhulpboek. De cursus leert deelnemers technieken en strategieën aan om beter om te gaan met depressieve klachten. Het accent ligt op het versterken van de gezonde kant en de draagkracht van mensen. Bovendien wordt geoefend met sociale vaardigheden, positief en realistisch denken, het vermeerderen van plezierige activiteiten en met ontspanningstechnieken. Er is een cursus voor volwassenen (In de put, uit de put), ouderen (In de put, uit de put 55+) en jongeren (Grip op je dip).  

De cursus wordt in elke regio in Nederland regelmatig aangeboden door een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en soms ook door het algemeen maatschappelijk werk.

Begeleiding

Het bieden van goede informatie en kortere gesprekken die gericht zijn op:

Leefstijladviezen

Door de manier van leven aan te passen, kan voorkomen worden dat depressieve klachten verergeren. Veranderingen in leefstijl kunnen soms ook genezend werken. Daarnaast zijn de adviezen erop gericht mensen te helpen een zo goed mogelijk leven te leiden met de depressieve klachten.

Praktische hulp

Depressieve klachten kunnen het moeilijk maken het eigen leven op orde te houden. Soms is het daarom nodig ondersteuning te bieden bij zaken als de verzorging van het gezin, financiële problemen, lichamelijke ziekte of relatieproblemen en moeilijkheden op het werk.

Counseling

Dit zijn gesprekken die het midden houden tussen psychotherapie en gewone gespreken met hulpverleners. Bij counseling staat het geven van goede raad centraal. Er wordt gewerkt aan het vergroten van zelfinzicht, het oplossen van problemen en het accepteren en hanteren van levensvragen.

Kortdurende behandeling / Problem Solving Therapy

Dit is een kortdurende psychologische behandeling waarbij het centrale doel is een snelle oplossing te vinden voor problemen in het dagelijks leven. Als moeilijkheden op die manier minder overweldigend gemaakt worden, kan dit leiden tot het verdwijnen of verminderen van de depressieve klachten. De patiënt krijgt snel weer het gevoel dat hij zelf richting kan geven aan het eigen leven. De behandeling richt zich op het hier en nu.

Fysieke inspanning

Als het om bewegen gaat is de geest kieskeuriger dan het lichaam. Het lijf heeft al baat bij weinig bewegen, maar voor de hersenen lijkt het effect pas op te treden bij minstens minimaal een half uur per keer.  Liefst drie keer in de week. De lichamelijke activiteit kan licht zijn, zoals bij wandelen, of meer intensief, zoals bij hardlopen of krachttraining. Kies bij voorkeur voor lichaamsbeweging in de buitenlucht. Denk bijvoorbeeld aan Running therapie

Direct contact met een hulpverlener

Heb jij zelf of heeft iemand in jouw omgeving te maken met depressie en heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, whatsappen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.