Symptomen van dysthymie

In vergelijking met een ‘gewone’ depressie zijn er, naast de sombere stemming, bij de dysthyme depressie veel minder bijkomende klachten. Bovendien wisselen de verschijnselen bij dysthymie sterk. Ze zijn afhankelijk van de persoon en situatie.
 
We hebben het over dysthymie als er, naast de sombere stemming die tenminste twee jaar duurt, sprake is van tenminste twee van onderstaande symptomen:

  • slechte eetlust of teveel eten
  • veel of juist heel weinig slapen
  • weinig energie of vermoeidheid
  • gering gevoel van eigenwaarde 
  • slechte concentratie of besluiteloos zijn
  • gevoelens van hopeloosheid

Dat de verschijnselen van een dysthyme stoornis relatief licht zijn wil nog niet zeggen dat je niet lijdt wanneer je last hebt van een dysthyme depressie. Wanneer je last hebt van dysthymie, ervaar je behoorlijke beperkingen in het functioneren, zowel privé als op het werk. Je voelt je vaak ongelukkig en eenzaam.