Oorzaken depressie

Depressie

Een depressie ontstaat meestal door een combinatie van persoonlijke eigenschappen, lichamelijke oorzaken en wat je meemaakt in je leven.

Persoonlijke eigenschappen

Bepaalde persoonlijke eigenschappen kunnen iemand extra kwetsbaar maken voor somberheid. Sommige mensen slagen er niet goed in problemen op te lossen of nare gebeurtenissen te verwerken. Of ze durven niemand om steun te vragen en blijven dus alleen met hun probleem. Andere eigenschappen waardoor je kwetsbaar kunt zijn voor depressies zijn:

  • gebrek aan zelfvertrouwen
  • de dingen té goed willen doen 
  • angst om te mislukken
  • erg veel van jezelf eisen
  • vinden dat je het nooit goed doet.

Lichamelijke oorzaken

Een belangrijke lichamelijke oorzaak is erfelijkheid. Komen depressies in je familie voor? Dan heb je een grotere kans om een depressie te krijgen. Download de e-flyer angst- en stemmingsstoornissen en erfelijkheid voor meer informatie.

Ook bepaalde stoffen in je lichaam kunnen soms zorgen voor sombere gevoelens. Dat geldt voor hormonen, medicijnen, alcohol en drugs.

Verder gaan bepaalde lichamelijke ziekten vaak samen met depressieve gevoelens. Voorbeelden zijn afwijkingen aan de schildklier- en bijnierschors, diabetes en hart- en vaatziekten. 

Wat je meemaakt in je leven

Goede of slechte ervaringen of gebeurtenissen die je leven opeens erg veranderen, kunnen ervoor zorgen dat je depressief wordt. Voorbeelden daarvan zijn het verlies van je partner, ontslag of een verhuizing. Maar denk ook aan schokkende gebeurtenissen die je somber en angstig maken, zoals een beroving of een ongeluk.

Je kunt ook depressief raken door gebeurtenissen die al lang geleden zijn gebeurd. Bijvoorbeeld als je als kind bent mishandeld of seksueel misbruikt. Of als een van  je ouders vroeg is overleden.

Tips bij depressie

Voel je je somber en vraag je je af wat je hier zelf aan kunt doen? Of heeft iemand in jouw omgeving last van een depressie en zoek je informatie en tips die je helpen met jouw naaste om te gaan? Klik op de linkjes hieronder om de gratis flyers over deze onderwerpen aan te vragen. Je ontvangt ze direct per e-mail.