Bio-psycho-sociale model

Bio-Psycho-Sociaal_Model

Wat is het bio-psycho-sociale model?

Waarom mensen precies depressief worden, is niet goed bekend. Wel is duidelijk dat het een ingewikkeld samenspel is van factoren op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Deze ingewikkelde brij duiden deskundigen vaak aan met de term ‘bio-psycho-sociaal model’. Een model geïntroduceerd in 1977 door George L. Engel.  

De factoren die hierin een rol spelen, zijn onder andere:

  • Biologische factoren: aanleg, erfelijkheid, stress bij moeder tijdens zwangerschap, lichamelijke ziekten, voeding, algehele conditie
  • Psychologische factoren: perfectionisme, onzekerheid, behoefte aan bevestiging van buitenaf, kortom iemands persoonlijkheid
  • Sociale factoren: moeilijkheden op het werk, emotionele verwaarlozing tijdens de jeugd, conflicten met anderen, eenzaamheid enzovoorts.

Uitleg van het bio-pscho-sociale schema

Het bio-psycho-sociale model kan samengevat worden in het bovenstaande schema. Hierin zie je ook dat een depressie ontstaat door een combinatie van kwetsbaarheid en belasting. Wie erg kwetsbaar is, heeft misschien geen duidelijke aanleiding nodig om depressief te worden. Bij mensen die minder kwetsbaar zijn, ontstaat een depressie pas na langdurige overbelasting. Een depressie ontstaat als de draaglast groter is dan de draagkracht.

Het schema laat ook zien dat de combinatie van te veel stress en grote kwetsbaarheid ook kan bijdragen aan lichamelijke ziekten als een hartaanval of maagzweer. Vanuit MIND pleiten wij ervoor dat depressie (en elke andere psychische ziekte) dezelfde ‘status’ krijgt als lichamelijke aandoeningen. Het is gewoon niet ‘eerlijk’ dat lichamelijke ziekten wel geaccepteerd zijn en dat er op depressie nog steeds zo’n taboe rust. Want als je uitgaat van de mens als ‘bio-psycho-sociaal’ systeem dan is het heel goed te begrijpen dat elk systeem zijn eigen zwakke plekken heeft. Voor de een is dat z’n maag of rug, voor de ander zijn hart of psyche.