Contact met lotgenoten

Mensen met een depressie hebben baat bij regelmatig contact met anderen, die vergelijkbare klachten hebben. De Depressie Vereniging speelt hierop in, door een netwerk aan te bieden van supportgroepen maar ook met het online Depressie Connect platform.

Wat is een supportgroep?

Een supportgroep komt ongeveer één keer per maand bijeen. Meestal gebeurt dat in een eenvoudige accommodatie, soms bij iemand thuis. Er zitten gemiddeld zes mensen in een groep. Iedereen kan 2 keer op proef meedoen. Hierna is het de bedoeling lid te worden van de Depressie Vereniging. De supportgroepen zijn verder gratis op een eventuele kleine vergoeding voor koffie/thee na. Twee ‘ervaringsdeskundige’ gespreksbegeleiders begeleiden de bijeenkomsten. Dat zijn mensen die ervaren hebben wat het is, om een depressie te hebben. Zij krijgen voor de begeleiding van een groep een speciale training bij de Depressie Vereniging. Ook bespreken zij hun rol met elkaar, tijdens intervisie. Op deze manier zorgt de Depressie Vereniging voor kwaliteit en continuïteit.

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld heb. Bekijk hier de video op YouTube of pas hier je Cookie instellingen aan.

Wat gebeurt er in een supportgroep?

Een supportgroep is geen therapiegroep en ook geen behandelprogramma. De groep kan een belangrijke rol spelen in jouw leven, naast je behandeling. Maar je kunt er ook aan deelnemen als je niet in behandeling bent. De groep staat geheel op zichzelf. In een supportgroep ben je zoals je bent. Je hoeft niets. Iedereen kan op zijn of haar eigen wijze meedoen. Soms wil je misschien alleen maar luisteren. Er is ook gelegenheid voor een actieve inbreng. Er gelden enkele basisregels zoals aandacht hebben voor elkaar en niets naar buiten brengen van wat in de groep naar voren komt. Dit is belangrijk om een gevoel van vertrouwen en veiligheid in de groep te creëren. De groepsleden vertellen elkaar in de groep hoe zij leven met hun depressie. De één heeft een manier gevonden om met de situatie om te gaan, de ander nog niet. In de groep kun je tips uitwisselen en elkaar ondersteunen. Waarover gesproken wordt, bepalen de groepsleden zelf. Soms spreekt de groep af om een bepaald thema te bespreken. Maar meestal gaat het over ieders eigen ervaringen. Bijvoorbeeld over je dagindeling, werk, reacties van de omgeving of de vraag tegen wie je wat vertelt. Over medicatie, slaapproblemen, hoe om te gaan met schuldgevoelens en nog veel meer. De deelnemers kunnen met elkaar ook andere initiatieven ontplooien, zoals bijvoorbeeld samen wandelen of fitnessen, bioscoopbezoek, eten of een andere activiteit die kan helpen om het leven wat aangenamer te maken.

Deelnemen aan een supportgroep

Mensen schrikken er soms voor terug om zich bij een supportgroep aan te sluiten, maar vrijwel altijd is dat al tijdens de eerste bijeenkomst voorbij. Na jouw aanmelding via dit aanmeldformulier neemt de regiocoördinator contact met jou op om de mogelijkheden te bespreken. Vervolgens wordt je in contact gebracht met een gespreksbegeleider in de regio waar je woont. In een kennismakingsgesprek (telefonisch, of in een ontmoeting) kun je met de gespreksbegeleider nagaan of zo’n supportgroep iets voor je is. Je krijgt dan een uitnodiging voor de groepsbijeenkomst.