Oorzaken postpartum depressie

Roze-wolk-stills_1.3.1-768x432

Een postpartum depressie ontstaat meestal door een combinatie van factoren: lichamelijke oorzaken, ervaringen en persoonlijke eigenschappen.

Lichamelijke oorzaken

Wanneer depressie in je familie voorkomt of wanneer je zelf al eens een depressie hebt doorgemaakt, heb je een verhoogde kans om een postpartum depressie te krijgen. Verder kun je eerder een postpartum depressie krijgen wanneer je lichamelijke en emotioneel uitgeput bent.

Wat je meemaakt in je leven

Ervaringen of gebeurtenissen die je leven opeens erg veranderen (zogenaamde 'life events'), verhogen de kans op het krijgen van een depressie. Een kind krijgen is zo’n 'life event'. Gebeurt er daarnaast ook nog iets anders ingrijpends, bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare of een verhuizing, dan neemt de kans op een postpartum depressie toe. Ook relatieproblemen of een partner die je weinig steun geeft tijdens of na de bevalling, verhogen het risico. En soms heeft de postpartum depressie te maken met onverwerkte ervaringen uit je verleden.

Ook onderstaande gebeurtenissen rondom je zwangerschap en bevalling kunnen de kans op een postpartum depressie vergroten:

  • Je zwangerschap verloopt moeilijk
  • Er moet onverwacht medisch ingegrepen worden bij je bevalling
  • Je baby moet na de bevalling in het ziekenhuis blijven.

Persoonlijke eigenschappen

Bepaalde persoonlijke eigenschappen kunnen iemand extra vatbaar maken voor het krijgen van een postpartum depressie, zoals slecht nee kunnen zeggen en gevoelens moeilijk kunnen uiten.
 
Of heb je hoge verwachtingen van het moederschap? En stel je hoge eisen aan jezelf? Het blijkt dat vrouwen met deze eigenschappen gevoelig zijn voor een postpartum depressie. Zo stel je je misschien voor dat de zorg voor je baby vanzelfsprekend gaat. Het verschil tussen je verwachtingen en de werkelijkheid is dan erg groot. Vooral als je baby bijvoorbeeld veel huilt of vaak ziek is.

Lees ook: