Symptomen postpartum depressie

Roze-wolk-stills_1.3.1-768x432

Klachten die bij een postpartum depressie voorkomen zijn:

 • Je voelt je somber.
 • Je hebt nergens zin in en komt nergens toe.
 • Je hebt weinig plezier van je baby. Of je hebt zelfs heftige gevoelens van afkeer of haat voor je baby.
 • Je hebt geen ‘moedergevoel’ of bent juist overbezorgd voor je baby.
 • Je bent extreem moe en lusteloos.
 • Je hebt huilbuien.
 • Je bent prikkelbaar of zelfs agressief. Dat kan zich uiten in schelden of verwijten maken.
 • Je kunt je moeilijk concentreren, bent in de war en vergeet veel.
 • Je slaapt weinig en slecht, of juist heel erg veel.
 • Je hebt geen zin in eten of juist heel veel zin in eten.
 • Je hebt weinig zelfvertrouwen, het gevoel niets waard te zijn. Ook denk je dat je niet geschikt bent als moeder.
 • Je hebt een leeg gevoel van binnen.
 • Je voelt je machteloos, wanhopig en angstig. Ook pieker je veel.
 • Je hebt lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, misselijkeheid of duizeligheid.

Veel van deze klachten lijken normaal. Als jonge moeder heb je vaak te weinig slaap, dus geen wonder dat je moe bent. En een baby is erg kwetsbaar, dus het is normaal dat je bezorgd bent. Maar bij een postpartum depressie zijn de klachten zo erg dat je je taken niet meer normaal kunt uitvoeren.
 
Sommige vrouwen krijgen ook last van waanbeelden en verliezen het contact met de werkelijkheid. Dit kan wijzen op een postpartum psychose. Een postpartum psychose is een zeldzame, maar ernstige aandoening. Je denkt bijvoorbeeld dat je baby niet van jou is. Of je ziet in een flits dat je de baby van de commode laat vallen. Je kunt zo somber zijn dat je denkt dat jij of je baby beter dood kunnen zijn. Herken je dit? Schakel dan direct deskundige hulp in, zoals je huisarts of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in de buurt.

Lees ook: