Klachten seizoensgebonden depressie

Om te kunnen spreken van een seizoensgebonden depressie, dienen de depressieve klachten minimaal twee jaar achter elkaar in hetzelfde seizoen te bestaan. De klachten houden dan ieder jaar opnieuw minimaal veertien dagen aan. 
 
De voornaamste klachten die voorkomen bij een seizoensgebonden depressie zijn:

  • somberheid, neerslachtigheid
  • verlies van plezier of interesse in (bijna) alle activiteiten
  • veel slapen of slapeloosheid
  • veel eten of een gebrek aan eetlust
  • gewichtstoename of gewichtsverlies
  • prikkelbaarheid
  • vermoeidheid
  • neiging jezelf terug te trekken
Lees ook: