Sterker Zorgen

Zorgt u voor iemand die een depressie heeft?

Zou u meer willen weten over hoe u het beste kan zorgen voor uw naaste zonder dat u de zorg voor uzelf uit het oog verliest?

Naasten zijn zeer belangrijk in het leven van depressieve personen. Zij dragen voor een groot deel bij aan de dagelijkse persoonlijke- en huishoudelijke zorg. Deze zorg en steun draagt bij aan het herstel van personen met een depressie en is onmisbaar. Het zorgen voor een depressieve naaste kan veel voldoening geven en leiden tot een sterkere band. 

Helaas kent deze zorg ook een schaduwkant. Naasten lopen een hoger risico lopen om overbelast te raken. Deze overbelasting bestaat onder andere uit: minder tijd hebben voor hun eigen bezigheden en het eigen leven dat in de war wordt gegooid; verstoring van huishoudelijke routines, verstoring van werk en vrije tijd; communicatieproblemen; financiële problemen en sociale uitsluiting. Naasten ervaren meer stress en spanning, en hebben zelf ook een verhoogd risico op het ontwikkelen van een depressie en stress.

Dit terwijl er door bezuinigingen juist steeds meer een beroep zal worden gedaan op mantelzorgers. Bij naasten bestaat behoefte aan ondersteuning. Het zorgen voor een naaste die een depressie heeft, brengt zijn eigen uitdagingen en lasten met zich mee. Met name informatie, advies en begeleiding van een zorgprofessional en uitwisseling met andere mantelzorgers is hierbij belangrijk.

Een online cursus voor iedereen die zorgt voor iemand met een depressie

De Vrije Universiteit (sectie Klinische Psychologie) en de Depressie Vereniging hebben de handen ineengeslagen om de naasten van depressieve personen te ondersteunen. Hieruit is een online zelfmanagement cursus ontstaan die is ontwikkeld met behulp van experts en ervaringsdeskundigen.

Verschillende onderwerpen komen in deze cursus aan bod:

  • Wat is een depressie?
  • Hoe kan ik het beste omgaan met iemand die een depressie heeft?
  • De gevolgen van een depressie op de omgeving
  • Voorkom overbelasting bij jezelf
  • Goed voor jezelf zorgen
  • Hulp inschakelen
  • Omgaan met gedachten aan zelfdoding
  • Hoe gaat het met de kinderen
  • Beter leren communiceren

De cursus komt hier binnenkort gratis beschikbaar