Oorzaken van een zomerdepressie

In ons dagelijkse spraakgebruik hebben we het vaak over een zonnig humeur. Een andere uitdrukking is dat iemand een stemming heeft als een donderwolk. Ons taalgebruik gaat ervan uit dat er een duidelijk verband bestaat tussen onze stemming en het weer. In onderzoek wordt dit verband niet duidelijk gevonden. Als de zon schijnt, is niet gelijk iedereen veel vrolijker.
 
Te lang licht?
Depressieve gevoelens in de zomer kunnen met verschillende dingen te maken hebben. Een mogelijkheid is dat je dag-nachtritme ontregeld raakt doordat het zo lang licht is. De somberheid zou hier een gevolg van kunnen zijn.
 
Contrast met hoe het zou moeten zijn
Een ander probleem kan zijn dat sombere gevoelens meer opvallen in de zomer. In de zomer ga je op vakantie en dus 'hoor' je vrolijk te zijn. Als je je ondanks de zonneschijn rot voelt, besef je dat de somberheid niets te maken heeft met het slechte weer. Het signaal dat er wat mis is, komt duidelijker over.
 
Risicofactoren
Het al dan niet schijnen van de zon is meestal niet de enige factor die een rol speelt bij het ontstaan van een zomerdepressie. Het is bekend dat zaken als erfelijke aanleg, negatief denken, eenzaamheid en een slechte gezondheid de kans op depressies vergroten.