Depressietest

Deze Depressie Zelftest kan u helpen bij het inschatten van de ernst van de depressieve klachten.

De test bestaat uit tien uitspraken. Wilt u bij elke uitspraak het antwoord selecteren dat het beste aangeeft hoe u zich de afgelopen 7 dagen voelde?


Bron Depressietest

De Depressietest is een vertaling van de Edinburgh Depression Scale die voor gebruik in Nederland is vertaald, bewerkt en gevalideerd door prof. dr. Victor Pop, hoogleraar Eerstelijnszorg te Tilburg.