Spelregels

Welkom bij MIND

MIND is een ontmoetingsplaats voor mensen met vragen of ervaringen met (beginnende) psychische klachten. Het doel van dit platform is ervaringen uit te wisselen over, en ondersteuning te bieden bij het verminderen van psychische klachten. U kunt hier geen vragen stellen aan een hulpverlener of deskundige. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle platformleden om te zorgen voor een positieve sfeer waarin ieder zich thuis kan voelen. Om deze positieve sfeer te waarborgen zijn er een aantal spel- en gedragsregels opgesteld. Het gaat hier om het omgaan met elkaar en praktische tips.

Door aanmelding bij het MIND platform verklaart u zich akkoord met het naleven van onze spel- en gedragsregels. Het platform wordt gevolgd door een moderator. De moderator is er om een veilige omgeving te bieden waarin platformdeelnemers zich beschermd kunnen voelen tegen misbruik van hun persoonlijke gegevens en/of een niet-respectvolle benadering van mededeelnemers. De moderator checkt om deze reden of deelnemers zich houden aan de regels. Als dit niet het geval is zal de moderator hierop wijzen en zo nodig actie ondernemen. De moderator neemt niet actief deel aan het platform.

Belangrijk:
Het platform is niet bedoeld voor ondersteuning bij crisissituaties. Het is van groot belang om in een persoonlijke crisissituatie contact op te nemen met Korrelatie (0900-1450), uw huisartsenpost of eventueel met uw behandelaar.

Spel- en gedragsregels
Praktische tips
• Gebruikersnaam
- Kies geen kwetsende of discriminerende naam.
- Kies geen naam die verwijst naar een medicijn, bedrijf of organisatie.

• Wachtwoord
Maak uw wachtwoord niet te simpel, en kies geen voor de hand liggend woord. Hiermee voorkomt u dat iemand uw wachtwoord raadt.

• Persoonlijke ondertekening/signatuur
Maak uw persoonlijke ondertekening niet langer dan twee regels.

• Afbeeldingen
Plaats geen afbeeldingen van schokkerende situaties.

• Juiste subplatform
Begin een nieuwe gespreksonderwerp in het juiste subplatform. Zo blijft het platform overzichtelijk. Maak niet meerdere gespreksonderwerpen aan in hetzelfde subplatform, behalve als de gespreksonderwerpen  over verschillende onderwerpen gaan. 

• Naam van de draad
Geef uw gespreksonderwerp een naam die betrekking heeft op de inhoud van uw onderwerp. Kies geen discriminerende of kwetsende naam.

• Reacties
Reacties moeten betrekking hebben op de inhoud van het bericht. Blijf bij het onderwerp en weid niet te veel uit. Start voor een nieuw onderwerp een nieuw gespreksondewerp. Zo nodig kan de moderator u verzoeken terug naar het onderwerp te gaan.

• Bronvermelding
Verwijst u naar een tekst, gedicht, artikel of citaat van iemand anders, vermeld dan indien mogelijk/bij voorkeur de auteur of bron erbij.

Omgaan met elkaar
• Bericht gerelateerde spelregels
Om de privacy van deelnemers aan het platform te beschermen mogen er in berichten geen persoonlijke gegevens vermeld worden, en vooral niet items zoals naam, adres, telefoonnummer, e-accounts. Publiceer geen foto's met herkenbare of herleidbare plaatsen, voorwerpen of personen. Vermeld ook geen persoonlijke gegevens van anderen! 

• Om in platformberichten een positieve sfeer te houden, gebruiken we de volgende uitgangspunten:
- Val elkaar niet persoonlijk aan, maar wees positief en ondersteunend
- Beledig en kwets elkaar niet.
- Scheld niet.
- Gebruik geen schuttingtaal.
- Discrimineer niet.

• Houd u rekening met het ontbreken van non-verbale communicatie. Hierdoor kunnen berichten soms anders worden opgevat dan ze zijn bedoeld. Probeer zoveel mogelijk om dergelijke misverstanden te voorkomen.

• Het is niet toegestaan (delen van) berichten van dit platform elders te publiceren.

• Het platform is een openbare plek die voor iedereen toegankelijk is. Het is dan ook niet toegestaan om medeplatformleden de toegang tot een gespreksonderwerp te ontzeggen. Mocht iemand tegen uw zin een bericht op uw gespreksonderwerp plaatsen dan kunt u het bericht het beste negeren. 

 
Moderator en het naleven van de spel- en gedragsregels
Door aanmelding als platformdeelnemer verklaart u zich akkoord met het naleven van de spel- en gedragsregels. De activiteiten op het platform worden door een moderator gevolgd. De moderator is er om een veilige omgeving te bieden waarin platformdeelnemers zich beschermd kunnen voelen tegen misbruik van hun persoonlijke gegevens en/of een niet-respectvolle benadering van mededeelnemers. De moderator checkt om deze reden of deelnemers zich houden aan de regels. Als dit niet het geval is zal de moderator hierop wijzen en zo nodig een officiële waarschuwing geven. 

Procedure officiële waarschuwingen
Bij constatering van een overtreding van de spel- of gedragsregels zal de moderator via een bericht contact opnemen met de afzender van het betrokken bericht. De afzender wordt in de gelegenheid gesteld om de intentie van het bericht uit te leggen, en het bericht te corrigeren of te verwijderen, eventueel met excuses aan degene die zich gekwetst heeft gevoeld (of zou kunnen voelen) door de inhoud van het bericht. Indien de afzender het betrokken bericht niet corrigeert of verwijdert is een officiële waarschuwing het gevolg.

De moderator zal bij een waarschuwing voor de helderheid over het naleven van de spel- en gedragsregels op het platform aangeven welke zin of deel ervan tot de overtreding heeft geleid.
De duur van de eerste waarschuwing geldt voor een half jaar. Bij gewenst gedrag vervalt daarna de waarschuwing. Krijgt een gewaarschuwd platformlid binnen deze periode een nieuwe waarschuwing, dan geldt deze, vanaf het moment dat de tweede waarschuwing wordt afgegeven, voor de duur van een jaar. Bij een derde waarschuwing binnen dit jaar wordt de toegang tot het platform ontzegd voor de periode van een half jaar. 

Mocht dit platformlid na terugkomst opnieuw een waarschuwing oplopen, dan zal direct de toegang tot het platform ontzegd worden voor de periode van twee jaar.
NB: De gedragsregels zijn richtlijnen. De moderator (en de MIND redactie) heeft de mogelijkheid en het recht om te bepalen of de gedragsregels in een bepaalde situatie geschonden zijn.