MIND Published Wat houdt dit in?

Documentaire postpartum depressie: Roze Wolk

Postpartum depressie (in de volksmond vaak postnatale depressie genoemd) komt veel voor: ongeveer 10 procent van de pas bevallen vrouwen krijgt ermee te maken. Zij voelen zich leeg, somber en angstig op een manier die ze vaak niet voor mogelijk hadden gehouden. Want voor veel vrouwen komt de depressie onverwacht: zij hadden nooit eerder ernstige psychische klachten. In veel opzichten lijkt een postpartum depressie op een ‘gewone’ depressie. Maar het feit dat de narigheid van de depressie samenvalt met de blijde gebeurtenis van de geboorte van een kind, zorgt voor een extra dosis verwarring, schuldgevoel, spanning en verdriet. ‘Hoe kan ik me nou zo naar voelen, terwijl ik net moeder ben geworden?’, vraagt iedere moeder met een postpartum depressie zich af. En niet alleen zij zelf, maar ook haar omgeving worstelt met die vraag.

De werkelijkheid is echter, dat postpartum depressie van alle tijden is en overal ter wereld voorkomt. Wat daarvan de precieze oorzaak is, is niet bekend. Waarschijnlijk is er sprake van een samenspel tussen biologische, psychische en sociale factoren. Een samenspel dat er voor iedere vrouw weer anders uitziet. Er is dan ook geen kant en klare oplossing die voor iedere vrouw werkt. Essentieel is dat een vrouw over haar gevoelens durft te praten met iemand die zij vertrouwt en die verstand heeft van postpartum depressie (bijvoorbeeld met haar huisarts, verloskundige, kraamverzorgende, gynaecoloog of met een gespecialiseerde psycholoog of coach).

Postpartum depressie is een aandoening met een gunstige prognose: in principe gaat de depressie altijd over en is die zeker geen voorbode voor een leven lang psychisch lijden. Hoe eerder een vrouw hulp en steun zoekt, hoe sneller dat proces zal verlopen. Dat is van groot belang, voor haar eigen welzijn en voor het welzijn van haar kind(eren) en haar partner.

Bekijk hier de ervaringen van 4 moeders in de documentaire Roze Wolk

Meer ervaringsverhalen