Bij jongeren is meer bewustwording over depressieve klachten nodig

depressie-still-jongen-5

In het bijzijn van minister Edith Schippers van het ministerie van VWS werd op de vierde Alles is gezondheid-conferentie op 15 februari 2017 de Depressiedeal getekend. 19 partijen committeren zich om het Meerjarenprogramma Depressiepreventie uit te voeren dat minimaal vijf jaar zal duren. Doelstelling is een forse afname van mensen met depressie in 2030 met 30 procent. In 2017 blijft de publiekscampagne, die het Meerjarenprogramma ondersteunt, gericht op jongeren en jonge vrouwen. Lees hieronder een korte evaluatie over de publiekscampagne in 2016.

Evaluatie Publiekscampagne depressie (uit brief Schippers naar Kamer)

"Dit najaar heb ik de publiekscampagne depressie gelanceerd met het doel dat mensen meer over depressie gaan praten. Ook willen we dat mensen signalen bij anderen – klasgenoten, vrienden, familieleden - sneller herkennen en weten wat ze dan moeten doen. Dat vind ik belangrijk. En natuurlijk komen daarbij ook de risicofactoren om depressieve klachten te ontwikkelen aan bod. Welke signalen zijn daarbij belangrijk en wat kun je doen om te voorkomen dat deze klachten zich ontwikkelen tot een depressie? De campagne bestaat uit de tv-spots, radiospots, een bioscoopversie van de spot, de website www.omgaanmetdepressie.nl en campagnematerialen (folders/banners. Inmiddels zijn de effecten van de eerste campagneperiode beschikbaar:

  • Uit de effectmeting (klik hier) blijkt dat de campagne belangrijke positieve effecten heeft en dat de doelstellingen grotendeels bereikt zijn. De boodschap komt goed over en er is nu meer kennis bij mensen over depressie. Mensen krijgen vooral meer kennis over de symptomen van depressie en over wat men kan doen voor iemand met een depressie. Jongeren weten door de campagne dat depressie vaak voorkomt. Tegelijkertijd blijkt dat jongeren veel minder weten over depressie dan andere groepen. Mensen geven na afloop van de campagne vaker aan hulp voor zichzelf of anderen te gaan zoeken.
  • De campagne leidt niet tot extra toestroom naar de eerstelijnszorg (bijlage 4).
  • Sinds de start van de campagne hebben ruim 45.000 mensen de depressietest ingevuld.
  • Meer dan 1.700 mensen hebben gebruik gemaakt van de ehealthinterventies Minder stress, Minder piekeren, Beter slapen. Vooral jonge werkende vrouwen maken hier gebruik van (bijlage 5).
De boodschap leeft vooral tijdens de uitzendingen en is met name bij jongeren nog onvoldoende overgekomen. Bij jongeren en mensen in hun omgeving is dan ook nog meer bewustwording nodig over het voorkomen van en omgaan met depressie. Daarom blijft de publiekscampagne ook dit jaar gericht op jongeren en jonge vrouwen. Samen met de partijen van het meerjarenprogramma depressiepreventie gaan we op zoek naar  andere manieren om de boodschap over te brengen: meer gebruik van zelfhulptools, social media en ook gericht op de omgeving van jongeren en jonge vrouwen. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de eerder genoemde initiatieven op dit gebied in het land."
Meer nieuws