“Depressie bij ouderen kenmerkt zich vaker door lichamelijke klachten”

Depression Elderly

Depressie bij ouderen kenmerkt zich vaker dan bij jongere volwassenen door lichamelijke klachten, zoals slaapproblemen en pijn. En juist minder door stemmingssymptomen zoals angstgevoelens. Dit blijkt uit onderzoek van Roxanne Schaakxs, promovendus bij GGZ inGeest en VUmc psychiatrie.

Nu de levensverwachting steeds hoger wordt en meer mensen een hoge leeftijd bereiken, is het belangrijk om de preventie, diagnose en behandeling van depressie goed te laten aansluiten op elke levensfase. Schaakxs onderzocht mensen met en zonder een depressie tussen de 18 en 93 jaar, waardoor verschillen tussen leeftijdsgroepen goed konden worden bestudeerd. Deze mensen waren deelnemers van de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA) en de Nederlandse Studie naar Depressie bij Ouderen (NESDO).

Depressie bij ouderen

Uit het onderzoek werd duidelijk dat somatische symptomen, zoals slaapproblemen en pijn, vaker voorkomen bij een depressie op hogere leeftijd. Stemmingssymptomen zoals angstgevoelens komen op hogere leeftijd juist minder voor. Aspecten van een slechte gezondheid bleken daarentegen juist op jongere leeftijd sterker samen te hangen met depressie.

Oudere en jongere volwassenen krijgen op dit moment een vergelijkbare diagnostiek en behandeling. De resultaten van dit proefschrift vormen een aanleiding om deze werkwijze te heroverwegen en bij ouderen alerter te zijn op lichamelijke klachten als symptomen van depressie.

Schaakxs onderzocht verder de relatie tussen depressie en twee soorten leeftijd: de chronologische leeftijd, gebaseerd op iemands geboortedatum en de biologische leeftijd. Zij vond geen aanwijzingen dat de biologische leeftijd gerelateerd was aan depressie.

Bron: VUmc

Meer nieuws