Depressiepreventie in Europa

Trimbos-medewerkers Laura Shields, Ionela Petrea en Filip Smit schreven in opdracht van de World Health Organisation (WHO) Kopenhagen een rapport over depressiepreventie in de Europese WHO regio’s. Depressie is een veel voorkomende stoornis met een aanzienlijke ziektelast en hoge economische kosten. Investeren in de preventie van depressie is daarom van groot belang.

Depressie is een belangrijke oorzaak van de niet-dodelijke ziektelast wereldwijd, met een prevalentie van 9% onder Europese volwassen mannen en 17% bij Europese volwassen vrouwen. De economische kosten die gepaard gaan met een depressie zijn onthutsend. In 2007 bedroegen de economische kosten van depressie alleen al ruim 136 miljoen euro in de Europese Economische Ruimte. Het grootste deel van deze kosten zijn het gevolg van een verminderde productiviteit en de kosten van de gezondheidszorg.

Belangrijke bron

Al met al ondersteunt de huidige evidence-based wetenschap het preventieve optreden in de landen van de Europese regio’s van de WHO. Deze taak vergt aanzienlijke investeringen in de preventieve geestelijke gezondheidszorg, maar de mogelijke voordelen zijn evenzeer de moeite waard. Immers: geestelijk welzijn vormt een belangrijke bron voor het leerproces, productiviteit, participatie en integratie. De investering in proactieve zorg, door de geestelijke gezondheid van de bevolking te beschermen en te ondersteunen, biedt naar alle waarschijnlijkheid dan ook een zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding.

 

Bron: NedKad

Meer nieuws