Fonds Psychische Gezondheid en LPGGz zijn samen MIND

Allerlei mensen Pixabay

Ik heb het geluk dat ik in mijn werk regelmatig mensen tegenkom met bijzondere verhalen. Mensen die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid en die dit juist inzetten om anderen te helpen.

Mensen die in hun eigen kracht staan, of die juist op zoek zijn naar hun eigen kracht. Mensen zoals Marieke (“Ik ben misschien wel een tikkeltje gek en heb af en toe iets extra’s nodig, maar ik ben niet lastiger of moeilijker dan de gemiddelde mens.”), Melissa (“Er is licht aan het einde van de tunnel, ook al kun je je dat niet voorstellen als je depressief bent.”) en John (“Ik draag bij aan het wegnemen van aannames en vooroordelen.”)

Zoals Marieke, Melissa en John zijn er heel veel mensen in Nederland. Bijna 2 miljoen Nederlanders kampten het afgelopen jaar met een psychische aandoening; 1 miljoen Nederlanders maken gebruik van de ggz; 2,2 miljoen familieleden hebben te maken met de ggz en 1 op de 5 mensen krijgt ooit een depressie. Psychische kwetsbaarheid is één van de grootste problemen van onze tijd en iets waar iedereen op zijn eigen manier mee te maken heeft. Als het niet vanuit eigen ervaring is, dan wel als partner, ouder, kind, vriend, juf, hulpverlener, buurman, noem maar op.

Open mind

Alle mensen met een psychische kwetsbaarheid moeten de kans krijgen om mee te doen in de maatschappij en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Met inzet van hun capaciteiten én aandacht voor hun kwetsbaarheid. Het klinkt eigenlijk zo logisch. En toch is het nog lang niet zo ver. Maar ik geloof er in dat we dit voor elkaar kunnen krijgen. Met en voor iedereen die te maken heeft met psychische kwetsbaarheid en zich bij ons werk betrokken voelt.

Dit vraagt om een beweging van mensen en organisaties die zich samen inzetten voor een open mind over psychische kwetsbaarheid in de ggz en in de samenleving. Een beweging die mensen en organisaties met en zonder psychische kwetsbaarheid met elkaar verbindt, zowel digitaal als in de ‘echte wereld’. Een beweging waarin iedereen naar eigen inzicht meedoet. En een beweging die iedereen kent.

Samen met Fonds Psychische Gezondheid willen wij deze beweging gaan vormgeven. Vanaf september willen we samen gaan werken onder de naam MIND. Door onze expertise, mankracht en middelen te bundelen worden we een beweging van, voor en door mensen met psychische problemen in Nederland. Met als belangrijkste doel het mobiliseren, ondersteunen en samenbrengen van organisaties en mensen die betrokken zijn bij onze missie. Via digitale kanalen, social media, bijeenkomsten, het ontsluiten van informatie, apps en evenementen.

MIND zal het verhaal van Marieke, Melissa, John en al die anderen overal laten doorklinken. Op televisie en op internet, in het NRC en in Libelle, in de spreekkamer en op het voetbalveld, bij de zorgverzekeraar en bij de werkgever, bij de minister en de burgemeester. Met als doel een open MIND van Nederland rond psychische kwetsbaarheid te realiseren.

Samen zijn we MIND. Doen jullie mee?

Marjan ter Avest, directeur Landelijk Platform GGz
Ronald Gorter, directeur Fonds Psychische Gezondheid

Meer nieuws