Gebruik van Kennis in de Praktijk

Er wordt veel onderzoek gedaan naar (de behandeling van) angst en depressie. Deze kennis wordt gebundeld in richtlijnen en zorgstandaarden die aanbevelingen doen voor evidence-based behandelingen. Hoe gaan we er echter voor zorgen dat deze kennis ook daadwerkelijk in de ggz-praktijk toegepast wordt?

 

 

 

Meer nieuws