Heeft stoppen met roken een effect op een depressie?

No_Smoking.svg

Er wordt veelal verondersteld dat stoppen met roken een negatief effect zou kunnen hebben op (het beloop van) een depressie. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat mensen die stoppen met roken nicotine ontwenningsverschijnselen ervaren zoals angst, slaapproblemen en depressieve gevoelens. Deze symptomen zijn echter van tijdelijke aard, geschat wordt dat zij niet meer dan 2 tot 4 weken aanhouden. Het gevoel van ontspanning en stemmingsverbetering dat ervaren wordt als weer gerookt wordt kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan het verlichtende effect van roken op de nicotine ontwenningsverschijnselen en is slechts tijdelijk.

Er zijn géén aanwijzingen dat stoppen met (of minder) roken het verloop van een depressie ongunstig beïnvloedt. In tegendeel, meerdere studies laten zien dat stoppen met roken de ernst van een depressie vermindert.

  • Een recente review studie laat zien dat de depressie scores onder degenen die gestopt zijn met roken sterker dalen dan onder degenen die zijn blijven roken.Deze bevinding is gebaseerd op de gegevens van 10 studies. De periode dat mensen werden gevolgd varieerde van 11 weken tot 5 jaar.
  • Een nadien verschenen studie vond dat na het volgen van een stoppen-met-roken interventie (cognitieve gedragstherapie), depressieve symptomen waren afgenomen.62 In de daaropvolgende 12 maanden bleven deze symptomen verder dalen in de groep die gestopt bleef met roken, terwijl symptomen weer toenamen in de groep die niet succesvol was gestopt.

Factsheet roken en depressie

Het Trimbos Instituut en het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging lanceren de factsheet ‘Roken en depressie’. Hierin zijn mogelijke verklaringen en de feiten plus kansen rondom stoppen met roken en een depressie gebundeld. 

Lees de factsheet Roken en depressie

Meer nieuws