Kandidaten gezocht voor de STAIRS-studie

Angst depressie Pixabay

Grip op je leven na een depressie

Het leven na een depressie is niet automatisch een leven zonder depressie.  Ook als een depressie – na behandeling – een stuk minder aanwezig is, blijven de gevolgen vaak nog lang merkbaar. Hierdoor worstelen veel mensen na een depressie nog met allerlei vragen. Deze kunnen gaan over veranderingen in je dagelijks leven, veranderingen in het contact met anderen en veranderingen in het beeld dat jij en anderen van jou hebben.
Inzicht in jezelf (wie je bent en wat je kan) en het versterken van specifieke vaardigheden kunnen helpen bij het omgaan met deze veranderingen. We noemen dit persoonlijk herstel en in de STAIRS-studie doen we onderzoek naar nieuw aanbod dat hierbij helpt.

STAIRS staat voor "Storytelling and Training to Advance Individual Recovery Skills"

STAIRS-studie

Zodra de symptomen die horen bij een depressie minder sterk aanwezig zijn, ontstaat er ruimte om te werken aan persoonlijk herstel. In de STAIRS-studie onderzoeken we daarom 2 verschillende vormen van ondersteuning die aangeboden worden op het moment dat een depressiebehandeling afgerond wordt. Het ene aanbod is een groepstraining met 8 bijeenkomsten, onder begeleiding van een GGZ medewerker en een ervaringsdeskundige. In deze training wordt in 8 bijeenkomsten gewerkt aan verschillende thema’s die samenhangen met persoonlijk herstel. Het andere aanbod zijn 3 handreikingen met informatie en tips/opdrachten die zelf thuis gedaan kunnen worden. Voor deze handreikingen is gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van zowel GGZ-medewerkers als ervaringsdeskundigen. Deelnemers aan de STAIRS-studie krijgen een van deze twee ondersteuningsvormen aangeboden en vullen op drie momenten een aantal vragenlijsten in. Hiermee krijgen we inzicht in wat helpt bij het versterken van persoonlijk herstel en vergroten we het aanbod dat hierin ondersteunt.

Meedoen?

De STAIRS-studie wordt gecoördineerd vanuit het Universitair Centrum Psychiatrie in Groningen. Bent u tussen de 18 en 65 jaar en volgt u momenteel een depressiebehandeling die binnenkort afloopt? Dan is deelname aan deze studie mogelijk interessant voor u. Bij vragen of interesse in deelname kunt u contact opnemen met de onderzoekscoördinator van deze studie: David Wedema, via d.wedema@umcg.nl

Meer informatie vind je op deze site

Voel je je somber, en vraag je je af of je misschien last hebt van een depressie?

Voel je je somber, en vraag je je af of je misschien last hebt van een depressie? Onze depressietest kan je helpen bij het inschatten van de ernst van je klachten en geeft je advies hoe je het beste kunt handelen. De test bestaat uit 10 stellingen.

Meer nieuws