Ketamine als behandeling voor hardnekkige depressie

Medicatie - Pillen - strip

Waarom ketamine?

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat het medicijn ketamine bij mensen met een depressie de stemmingsklachten kan verminderen. In deze onderzoeken werd ketamine per infuus toegediend, meestal eenmalig. We weten dat orale toediening van ketamine (oftewel, inname via de mond) minder nadelen kent dan toediening per infuus en mogelijk vaker kan worden herhaald. Wat we echter nog niet goed weten is of orale ketamine, net als ketamine per infuus, ook een voldoende antidepressief effect heeft. Er zijn al wel enkele studies die dit suggereren.
Ketamine is een middel dat de prikkeloverdracht blokkeert van bepaalde zenuwcellen in de hersenen. De glutamaatreceptor is waarschijnlijk betrokken bij het antidepressieve effect van ketamine, maar vermoedelijk spelen ook andere receptoren een rol. Ketamine wordt al gebruikt als medicijn voor het verlichten van chronische pijn, en in een hogere dosering als narcosemiddel bij operaties. Soms wordt het in hogere doseringen ook gebruikt als recreatieve drug.

Het onderzoek

Onderzoekers van de afdeling Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn een studie gestart om te onderzoeken of mensen met een hardnekkige depressie baat hebben bij het gebruik van orale ketamine, als aanvulling op hun lopende depressiebehandeling. Deze studie zal ook in andere centra gaan lopen, waaronder het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. In totaal zullen er 128 patiënten meedoen aan het onderzoek. De helft van de deelnemers krijgt ketamine, de andere helft een placebo. Een placebo is een pil waar geen werkzame stoffen in zitten. Op basis van loting wordt bepaald wie ketamine krijgt en wie een placebo. De duur van de behandeling is zes weken. Nadat de behandelfase is afgerond, zal er een follow-up van vier weken volgen. Zowel de positieve effecten als mogelijke bijwerkingen worden systematisch in kaart gebracht. Daarnaast zal er onderzoek gedaan worden naar de werkingsmechanismen van ketamine.

Wie kan er deelnemen?

Dit onderzoek wordt gedaan bij mannen en vrouwen van 18 tot 80 jaar, die een therapieresistente depressieve stoornis hebben. Gedurende hun leven hebben ze minimaal drie verschillende soorten antidepressiva gebruikt. Deelnemers gebruiken momenteel ook een antidepressivum, en blijven dit tijdens het onderzoek gebruiken. Er zijn een aantal situaties waarin deelname niet mogelijk is, zoals het (gehad) hebben van een bipolaire stoornis, een psychotische stoornis of een verslaving, het niet goed beheersen van de Nederlandse taal, een zwangerschap, en het geven van borstvoeding.

Onderzoeksteam en contact

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door drs. Sanne Smith-Apeldoorn en drs. Jolien Veraart, arts-onderzoekers bij het UMCG, en prof. dr. Robert Schoevers, psychiater en hoofdonderzoeker van deze studie.
Als u geïnteresseerd bent of vragen heeft over de studie kunt u contact opnemen via ketaminestudie@umcg.nl of naar onze website www.ketaminestudie.umcg.nl gaan.

Meer nieuws