Meerdere keren depressief geweest? Meld je aan voor het SMARD-onderzoek.

Smartphone-235x300

Bent u tenminste 3 keer depressief geweest, en wilt u deelnemen aan een groepsinterview (focusgroep) in Amersfoort om mee te denken over hoe een smartphone-app hiertegen kan helpen? Dan kunt u meedoen aan een groepsinterview voor het SMARD-onderzoek, opgezet in een samenwerking tussen de Depressie Vereniging en onderzoekers van het Radboudumc, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Oxford.

Helaas lukt het nog onvoldoende om het steeds terugkeren van depressie bij sommige mensen te voorkomen. Als mensen een terugval van hun depressie doormaken gaat hier vaak een periode van kleine veranderingen in gedrag aan vooraf (bijv. minder vrienden opzoeken), die vaak pas achteraf herkend worden. Ook zogenaamde vooraf gemaakte signaleringsplannen helpen hier maar gedeeltelijk tegen. Er zijn aanwijzingen dat tegenwoordige smartphones, die gegevens over de activiteiten van de gebruiker registreren, een betere voorspelling van nieuwe periodes van depressie mogelijk kunnen maken. Om deze gegevens voor onderzoek en toekomstig gebruik beschikbaar te krijgen is een app ontwikkeld (BeHapp; zie ook de informatie op www.BeHapp.org), die na het installeren automatisch gegevens over sociale activiteiten verzamelt.

Doel van het groepsinterview

Doel van het groepsinterview is om deze app te beoordelen, voorafgaand aan het gaan gebruiken als een middel tegen terugkerende depressies. We willen graag weten in hoeverre de app acceptabel is voor mensen met terugkerende depressies en welke informatie ze daarover willen ontvangen om de app te gaan gebruiken.

Voorafgaand aan de focusgroep wordt de app aan deelnemers uitgelegd en zal gevraagd worden of zij deze app op proef willen gaan gebruiken. U krijgt hierbij de mogelijkheid te kiezen of u wel of niet wilt dat de gegevens naar onze beveiligde server worden verzonden.

Voor meer informatie en aanmelding:

Dr. H.G. Ruhe (06-51508197; eric.ruhe@radboudumc.nl)

Meer nieuws