Psychiater en patiënt over de dagelijkse werkelijkheid, de behandeling en de toekomst

diagnosedepressie

Diagnose depressie is een helder en toegankelijk boek over depressie, geschreven door een psychiater en een patiënt, ieder vanuit hun eigen perspectief. Beide kanten van het verhaal, het persoonlijke en het meer algemene, zijn zo geschreven dat het boek voor een groot publiek toegankelijk is.

Het boek behandelt het ontstaan en de de diagnostiek van depressie, beschrijft de beschikbare behandelingen en de wetenschappelijke evidentie daarvoor, en bespreekt een aantal hoopgevende nieuwe inzichten die kunnen leiden tot de ontwikkeling van innovatieve behandelingen. Ook wordt ingegaan op individuele verschillen; verschillen tussen patiënten die allemaal de diagnose depressie hebben, maar ook verschillen tussen behandelaars en de betekenis daarvan voor de uitkomst van therapie.

Het boek beschrijft van dichtbij hoe een psychiatrische opname verloopt, en gaat het in op suicidaliteit als belangrijk aspect van depressie. Ieder hoofdstuk wordt ingeleid door een persoonlijke en fraai verwoorde ervaring van Selma Parmentier, die veel van de besproken behandelingen persoonlijk heeft meegemaakt, waarna door Robert Schoevers wordt ingegaan op achtergronden en verklaringen. Op deze manier ontstaat een tweeluik dat een breed overzicht biedt van de verschillende aspecten van de aandoening die depressie heet. Bestemd voor iedereen die hier in de persoonlijke of professionale sfeer mee te maken heeft, of die geïnteresseerd is om meer over dit onderwerp te lezen op een toegankelijke manier.
 

Meer lezen of bestellen? Kijk dan hier

Meer nieuws