Spel op mobiel heeft positief effect op behandeling depressie op late leeftijd

project EVO game depressie

Amerikaanse onderzoekers hebben een verband ontdekt tussen het gebruik van mobiele spelletjes en de behandeling van depressie op latere leeftijd. Volgens hen kan het spelen op je smartphone of tablet helpen bij het aanpakken van de onderliggende cognitieve problemen van een depressie. Deze aanpak zou bij ouderen met een depressie op latere leeftijd effectiever zijn dan het behandelen van de symptomen zelf.

Het onderzoek is gedaan aan de Universiteit van Washington. Volgens Dr. Patricia Areán, senior-auteur van de onderzoekresultaten, hebben oudere mensen met een depressie meer baat bij een spel-georiënteerde app, die inspeelt op de mens zijn natuurlijke neurologische gave om meerdere informatiestromen tegelijk te verwerken, dan aan gewone gesprekstherapie. Dit zou komen omdat een dergelijke applicatie zich richt op de oorzaak van de depressie in plaats van op de symptomen die daarmee worden geassocieerd.

App voor aandacht en focus

Voor het onderzoek werd een digitaal spel in de vorm van een app gebruikt dat is ontwikkeld door Akili Interactive Labs. Dit is een technologisch bedrijf uit Boston dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van medische apps. Een van hun producten is Project: EVO, dat zowel geschikt is voor tablet als mobiel. Het doel van dit spel is om de aandacht en focus van de speler te verbeteren. De eerste versie werd ontwikkeld in 2014. Sindsdien zijn er verschillende releases uitgegeven, die een steeds beter resultaat bij de gebruikers lieten zien.

Aanpak onderliggende symptomen

Het onderzoeksteam van de Universiteit van Washington heeft geen commerciële belangen in Project: EVO. ‘Niettemin was onze hypothese dat door het verbeteren van de cognitieve vaardigheden het mogelijk is de onderliggende symptomen van een depressie aan te pakken. En de resultaten die we tot nu toe hebben behaald, wijzen erop dat dit klopt,’ aldus de leider van het onderzoeksteam, Joaquin A. Angueraen. Hij is specialist op het gebied van onderzoek op het gebied van neurologie en psychiatrie.

Depressie op latere leeftijd

Tot nu toe zijn er twee studies op de behandeling van depressie met Project: EVO gedaan. De eerste richtte zich specifiek op ouderen die op latere leeftijd last hadden gekregen van een depressie. Het is bekend dat mensen met depressie op late leeftijd (60+) moeite hebben met het focussen op persoonlijke levensdoelen. Omdat ze zo opgeslokt worden door hun zorgen, hebben ze bovendien last van concentratiestoornissen.

Positief effect op het humeur

Om deze problemen aan te pakken, ging de helft van de 600 deelnemers met Project: EVO aan de slag. Zij moesten het spel minstens vijf keer per week voor twintig minuten spelen. Daarnaast bezochten de deelnemers wekelijks een bijeenkomst geleid door een therapeut. De bedoeling hiervan was om te zorgen dat de deelnemers in ieder geval een keer per week op therapeutische basis werden gezien.

Gebruik van andere apps

De rest van de deelnemers werd onderverdeeld in twee groepen. De ene helft van hen kreeg de opdracht IPST, een app gebaseerd op probleem-oplossende therapie, te gebruiken. De andere helft moest werken met een placebo-app genaamd Health Tips, die gezondheidsadviezen geeft. Uit het onderzoek kwam naar voren dat mensen met een milde depressie bij gebruik van alle drie de apps vooruitgang boekten. Deelnemers met meer dan een milde depressie hadden echter het meeste baat bij Project: EVO.

100% positief resultaat

De groep die Project: EVO had gebruikt, vertoonde duidelijk meer cognitieve vooruitgang op het gebied van aandacht, humeur en het eigen idee van functioneren. Dit was opmerkelijk, temeer omdat alle deelnemers van tevoren hadden aangegeven nog nooit een tablet in hun handen te hebben gehad. Laat staan een mobiel spelletje te hebben gespeeld. Toch werd er onder de gebruikers 100% positief resultaat bereikt. Veel van de deelnemers zeiden bovendien dat ze veel vaker dan de opdracht was met het spel hadden gespeeld.

App vs gesprekstherapie

Om de uitkomsten van het onderzoek verder te staven werd een tweede onderzoek opgestart, waarbij Project: EVO werd afgezet tegen gesprekstherapie. ‘Hieruit bleek dat het spelletje net zo effectief is als een traditionele behandelmethode’, aldus Areán. ‘We denken dat dit komt omdat het een deel van de hersenen aanspreekt dat we associëren met depressie.’

Afstand tot probleemoplossende therapie

Areán houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen van effectieve behandelmethodes voor mensen die moeite hebben toegang te krijgen tot andere vormen van probleem-oplossende therapieën. Volgens de Mental Health Foundation (UK) hebben 22% van de mannen en 28% van de vrouwen boven de 65 jaar last van depressieve klachten. Ongeveer 85% daarvan volgt geen enkele vorm van therapie. Project: EVO lijkt dus uitermate geschikt voor deze doelgroep.

Alleen onder therapeutische begeleiding

Areán benadrukt evenwel dat het spel alleen kan worden gebruikt onder klinisch toezicht. Uit het onderzoek kwam naar voren dat mensen die geen therapeutisch contact hadden naast het spelen minder gemotiveerd waren. 58% van hen downloadde de app zelfs helemaal niet.

Andere onderzoeken

Op dit moment vinden er nog meer onderzoeken met Project: EVO plaats op het gebied van cognitie stoornissen, waaronder gebruik bij de Ziekte van Alzheimer, traumatische hersenbeschadigingen en ADHD.

Meer nieuws