MIND YOUNG Academy laat jongeren praten over hun problemen!

fotojongeren

MIND YOUNG Academy is een scholenproject voor leerlingen op het VMBO en MBO en zet leeftijdsgenoten in die zelf of in hun omgeving te maken hebben gehad met psychische problemen.

Doordat de leeftijdsgenoten of peer educators hun eigen verhaal delen ontstaat er een veilige sfeer in de klas. Veel leerlingen die vaak al lang rondlopen met hun problemen, durven dit opeens te delen in de klas. Er ontstaat herkenning en begrip. Ook zijn er veel jongeren die nu de stap durven te zetten naar het zoeken van hulp.

Het scholenproject is in 2014 ontwikkeld en ingezet op scholen. Er is een flinke wachtlijst ontstaan van scholen die het scholenproject willen aanbieden. Ook peer educators staan in de rij.

Meer nieuws