"Ik dacht: ik trek die deken over me heen en ik hoor de baby niet meer"

karin-1

Meer dan de helft van de vrouwen die (signalen van) een postnatale depressie had, vond het moeilijk om daarover te praten. Karin den Oudsten vertelt bij Met het oog op morgen over de depressieve klachten die zij kreeg na haar bevalling. En waarom het zo belangrijk is om deze bespreekbaar te maken: “Schaamte belemmert het herstelproces”.

“Ik dacht ik trek die deken over me heen en ik hoor ‘m niet meer”, zegt Karin in het radioprogramma. Drie maanden na de bevalling voelt ze zich zo ellendig, dat ze het niet meer ziet zitten en hulp zoekt. Nu coacht ze jonge moeders en geeft ze onder andere trainingen aan verpleegkundigen. Ze vertelt aan welke signalen je een postnatale depressie kunt herkennen, wat de risicofactoren zijn en welke rol schaamte kan spelen. Hier vind je meer informatie over Stichting MeMam.

Beluister het het interview met Karin bij Met het oog op morgen.

Campagne

In Nederland ontwikkelen jaarlijks ruim 23.400 vrouwen een depressie na de bevalling. Dat is 1 op de 8 moeders. Velen van hen durven hun situatie niet aan te kaarten. Zij zijn bang om gezien te worden als een slechte moeder (47,4%) en willen anderen niet belasten (52,2%), blijkt uit een peiling onder vrouwen die (signalen van) een postnatale depressie hebben gehad. Hierdoor blijft postnatale depressie te vaak onbesproken.

Om postnatale depressie bespreekbaar te maken, besteedt het ministerie van VWS extra aandacht aan postnatale depressie binnen de Hey, het is oké-campagne.

Meer projecten