Word existentialist: een andere kijk op depressie

Bluemind_mettekst-01

Marleen Moors, filosofe en onderzoeker, opent de Publieksdag op 26 mei 2018 met haar lezing ‘Word existentialist: een andere kijk op depressie.

’s Middags geeft ze ook een verdiepende workshop. Ze stelt hierbij het werk van existentieel psychiater Irvin Yalom  centraal. De lezing en de workshop hebben een praktisch, toegepast karakter. Herkenning, erkenning en uitleg van de existentiële aspecten van depressie staan centraal.

marleen-moors-300x300

Depressie vanuit existentieel perspectief

Angststoornissen en depressie zijn veel voorkomende psychische aandoeningen in Nederland. Ze worden vaak beschouwd als klinische,  biomedische aandoeningen. Veel mensen komen uiteindelijk bij een psycholoog of psychiater terecht voor behandeling. Maar in hoeverre is depressie verbonden met existentiële vraagstukken zoals zingeving, sterfelijkheid, eenzaamheid en vrijheid? En hoe kan de existentiefilosofie inzicht geven in de ervaring van depressie? Een betoog voor verbinding. 

Op welke wijze ervaar jij depressie als verbonden met zingeving? Hoe geef je betekenis aan je bestaan wanneer je ervaart dat het leven zinloos is? Hoe kan de existentiefilosofie ons hierbij helpen? Aan de hand van de vier ‘ultimate concerns’ van existentieel psychiater Irvin Yalom bekijken we samen hoe depressie vanuit een filosofisch kader begrepen kan worden.

De supportgroepen van de Depressie Vereniging

Mensen met een depressie hebben baat bij regelmatig contact met anderen, die vergelijkbare klachten hebben. De Depressie Vereniging speelt hierop in, door een landelijk netwerk van supportgroepen aan te bieden.

Ervaringen delen en elkaar steunen staan centraal in de bijeenkomsten van de supportgroepen. Een supportgroep is geen therapiegroep en ook geen behandelprogramma.  De groepsleden vertellen elkaar hoe zij leven met hun depressie. De één heeft een manier gevonden om met de situatie om te gaan, de ander nog niet. In de groep kun je tips uitwisselen en elkaar ondersteunen. Meestal gaat het over ieders eigen ervaringen. Bijvoorbeeld over je dagindeling, werk, reacties van de omgeving of de vraag tegen wie je wat vertelt. Over medicatie, slaapproblemen, hoe om te gaan met schuldgevoelens en nog veel meer. Er gelden enkele basisregels zoals aandacht hebben voor elkaar en niets naar buiten brengen van wat in de groep naar voren komt. Dit is belangrijk om een gevoel van vertrouwen en veiligheid te creëren.

Kennismaking

Tijdens de Publieksdag kun je kennismaken met de supportgroepen door aan een groep deel te nemen. Je kunt eventueel ook kiezen voor een groep voor jongeren of naasten. Jouw keuze kun je kenbaar maken op 26 mei.

Meer projecten