Depressie eerder signaleren en behandelen bij tienermeisjes werkt!

Het depressiepreventieprogramma ‘Op Volle Kracht’ waarbij depressie bij tienermeisjes eerder wordt vastgesteld en behandeld, vermindert depressieklachten en zorgt voor een positiever zelfbeeld. Dat blijkt uit onderzoek van Daan Creemers van de GGZ Oost Brabant in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen.
 
In Nederland hebben jaarlijks maar liefst 37.000 tieners een depressie. Vooral bij meisjes komt het vaak voor. Toch wordt depressie niet altijd herkend. Meestal durven tieners geen hulp te vragen uit angst voor stigma. Het is belangrijk om depressie op tijd vast te stellen en te behandelen om ernstigere klachten te voorkomen.
 
In dit onderzoek is gekeken of het programma ‘Op Volle Kracht’ helpt depressieve klachten te verminderen bij tienermeisjes. Hierbij worden meisjes vroegtijdig gescreend op depressieklachten. Meisjes met een hoge score krijgen vervolgens het programma ‘Op Volle Kracht’ aangeboden. Dit programma is gericht op vermindering van negatieve gedachten, somberheid  en het vergroten van een positief zelfbeeld.
 
 

Onderzoek
Voor dit onderzoek zijn 800 meisjes uit het eerste en tweede jaar van 3 scholen gescreend op depressieve klachten. Bij 120 meisjes was sprake van ernstige depressieve klachten (15%). Hiervan wilden 102 meisjes deelnemen aan het programma ‘Op Volle Kracht’. De deelnemers werden willekeurig ingedeeld in 2 groepen. De eerste groep deed mee aan het programma (8 sessies) en vulde elke week een vragenlijst in. De andere groep kreeg geen behandeling, maar vulde ook elke week een vragenlijst in. Pas na het onderzoek kreeg ook de laatste groep de gelegenheid het programma te volgen.
 
Resultaten
Bij de eerste groep die deelnam aan het ‘Op Volle Kracht’ programma, verminderden depressieklachten aanzienlijk. Ook na 6 maanden bleek dat deelnemers uit deze groep veel lagere depressieklachten hadden dan deelnemers uit de controlegroep. Daarnaast kregen deelnemers die het ‘Op Volle Kracht’ programma volgden, na verloop van tijd een positiever zelfbeeld.
 
Conclusie
Uit het onderzoek blijkt dat je met het programma ‘Op Volle Kracht’ depressie eerder kunt signaleren en klachten kunt verminderen. Het zou wenselijk zijn dat in de toekomst alle tienermeisjes in de eerste jaren van de middelbare school een vragenlijst wordt voorgelegd (  bijvoorbeeld tijdens bezoek aan de jeugdarts). Zo heb je kans dat je depressieve klachten bij jongeren veel eerder kunt vaststellen en dus behandelen.
 
In vervolgonderzoek moet worden uitgezocht of een dergelijke aanpak depressies  in de toekomst kan helpen voorkomen, en in welke mate dit kosteneffectief is. Daarnaast is nog niet onderzocht of dit programma ook helpt bij andere jongeren die risico lopen op depressie. Bijvoorbeeld jongens met depressieve klachten, of jongeren met ouders die depressief zijn of ouders die huwelijksproblemen hebben.