Minder depressieklachten bij jongeren door online chatbehandeling

Jongeren die meedoen aan de chatbehandeling van PratenOnline hebben aanzienlijk minder last van depressieklachten, blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut.
 
Ongeveer 9% van de jongeren heeft last van een depressie, maar velen blijven onbehandeld. Het internet biedt de  mogelijkheid om deze jongeren op een anonieme manier te helpen. Dit is vooral belangrijk voor jongeren die geen hulp durven te vragen, uit angst voor stigma.
 
In dit onderzoek is gekeken of een chatbehandeling depressieklachten vermindert bij jongeren tussen de 12 en 22 jaar. Bij PratenOnline.nl kunnen jongeren anoniem chatten met een ervaren hulpverlener en worden zij behandeld volgens de Methodiek van de Oplossingsgerichte Therapie.
 
Bij deze therapie ligt de nadruk meer op de kracht en weerbaarheid van de jongeren dan op hun problemen. Samen met de hulpverlener kijken ze hoe ze toekomstige doelen kunnen behalen. Daarbij worden hun sterke punten en zelfstandigheid benadrukt en krijgen ze complimenten.

Onderzoek
Aan dit onderzoek deden 263 jongeren mee tussen de 12 en 22 jaar, die last hadden van depressieve klachten. Ze werden willekeurig ingedeeld in 2 groepen. De eerste groep kreeg direct de online chatbehandeling. De andere groep kon pas na 4,5 maand met de chatbehandeling starten. Iedere deelnemer had gemiddeld 1 tot 2 chatsessies en de sessies duurden ongeveer 1 uur. Na 9 weken en 4,5 maand werden depressieklachten gemeten met behulp van een vragenlijst. De eerste groep moest na 7,5 maand nog een extra vragenlijst invullen.
 
Resultaten
Na 9 weken was in beide groepen een verbetering te zien. Maar bij de chatgroep was de afname in depressieklachten groter, dan bij de groep die nog even moest wachten. Na 4,5 maand werd het verschil tussen de chatgroep en de ‘wachtgroep’ nog groter. Na 4,5 maand was het percentage deelnemers dat duidelijk minder klachten had in de chatgroep 28,2% en in de wachtgroep 11,4%. Na 7,5 maand verbeterde de chatgroep nog verder.
 
Conclusie
Het lijkt erop dat een chatbehandeling via PratenOnline.nl een positief effect heeft op jongeren met depressieve klachten. Maar het is lastig duidelijke conclusies te trekken omdat veel deelnemers (bijna 50%) halverwege de studie waren gestopt. Tussen deelnemers die stopten en deelnemers die doorgingen zaten duidelijke verschillen: het waren vaker jongens die nog thuis woonden, ze hadden al langer klachten en vaker zelfmoordgedachten. Het is onduidelijk in hoeverre dit de resultaten beïnvloedt. Bovendien waren de meeste deelnemers ouder dan 18 jaar (ruim 95%), omdat veel jongeren geen goedkeurende verklaring van hun ouders wilden/konden inleveren. Meer onderzoek is dus nodig om deze resultaten te bevestigen.