Heeft leeftijd waarop depressie ontstaat invloed op klachten?

De leeftijd waarop depressie ontstaat heeft mogelijk invloed op het type klachten. Dit blijkt uit een Amerikaanse studie bij 70 mensen met depressie.
 
Depressie komt op alle leeftijden voor. Maar het is onduidelijk of de leeftijd waarop depressie ontstaat ook invloed heeft op depressieklachten. Onderzoekers vermoeden dat ouderen met depressie een ander type klachten hebben dan jongeren. Dit zou betekenen dat je de behandeling van depressie kunt aanpassen per leeftijdscategorie. In deze studie is de invloed van leeftijd op depressieklachten onderzocht.

Onderzoek
Wetenschappers hebben 70 mensen (30 tot 89 jaar) met depressie onderzocht. De deelnemers werden verdeeld in 3 groepen op basis van leeftijd waarop de depressie is ontstaan: vroeg (<30 jaar), midden (30-49 jaar) en laat (>50 jaar). Alle deelnemers gebruikten geen antidepressiva tijdens het onderzoek. Aan de hand van vragenlijsten werden depressieklachten en denkvermogen gemeten. De resultaten werden gerangschikt op basis van leeftijd en bloedsuiker (omdat 27% van de deelnemers diabetes had).
 
Resultaten
Er zaten 25 mensen in de vroege groep, 31 mensen in de midden groep en 14 mensen in de late groep. Uit de resultaten blijkt inderdaad dat het type symptomen verschilt per leeftijdsgroep. Mensen in de late groep hebben bijvoorbeeld meer last van gewichtsverlies en spijsverteringsproblemen dan de vroege groep. Bij de late groep is minder sprake van schuldgevoelens en ziektevrees (hypochondrie). Gedachten over zelfdoding en slaapstoornissen komen vaker voor bij zowel de vroege als late groep, maar niet de middengroep.
 
Ook waren er overeenkomsten tussen bepaalde klachten en het denkvermogen. Zo hadden mensen met gewichtsverlies en spijsverteringsproblemen een slechter geheugen. Dit geldt alleen voor mensen in de midden en late groep. Mensen met gedachten over zelfdoding en slaapstoornissen uit de vroege groep hadden juist een beter geheugen. Het is echter onduidelijk waarom dit zo is.
 
Conclusie
Uit deze studie blijkt dat bepaalde depressieklachten samenhangen met de leeftijd waarop depressie ontstaat. Het type klachten varieert dus per leeftijdsgroep. Door vast te stellen welke klachten bij welke leeftijdscategorie horen, weten we iets meer over de mogelijke oorzaak van depressie op die betreffende leeftijd. Ook kan de behandeling hierop worden aangepast. Maar het aantal mensen in deze studie is niet heel groot. Bovendien zijn er geen mensen jonger dan 30 meegenomen in dit onderzoek. Meer onderzoek in grotere groepen is nodig om deze resultaten te bevestigen.