Kortdurende psychotherapie helpt mogelijk ook bij ernstige depressie

Tot nu toe was onduidelijk of psychotherapie ook voldoende werkt bij mensen met ernstige depressie. Uit recent Nederlands onderzoek blijkt dat psychotherapie wel degelijk effectief is, alleen leidt dit niet altijd tot volledig herstel. Hiervoor zijn aangepaste behandelingen nodig.
 
Mensen met depressie worden vaak behandeld met medicijnen (antidepressiva) en/of met gesprekstherapie (psychotherapie). Er zijn verschillende soorten psychotherapie. De verschillen tussen verschillende soorten psychotherapie zijn klein, maar er wordt nog steeds veel onderzoek naar gedaan. In dit onderzoek zijn de psychotherapieën psychodynamische psychotherapie en cognitieve gedragstherapie nader bestudeerd.
 
Psychodynamische psychotherapie is gericht op het krijgen van meer inzicht in de achtergrond van je depressie. Je bespreekt belangrijke gebeurtenissen of relaties met verzorgers uit je jeugd, die invloed kunnen hebben op de manier waarop je jezelf en anderen ziet. Bij cognitieve gedragstherapie leer je negatieve gedachten te vervangen door meer realistische gedachten en oefen je ander gedrag.

Onderzoek
Om te onderzoeken of kortdurende psychotherapie ook helpt bij ernstige depressie, zijn verschillende studies vergeleken. Daarnaast werd een nieuw onderzoek opgestart waarbij kortdurende psychodynamische psychotherapie met cognitieve gedragstherapie werd vergeleken. Aan dit onderzoek deden 341 mensen met een depressie mee, die werden verdeeld in 2 groepen. De ene groep werd behandeld met kortdurende psychodynamische psychotherapie, de andere groep met cognitieve gedragstherapie. Beide behandelingen bestonden uit 16 individuele sessies,22 weken lang. Deelnemers met ernstige depressieve klachten kregen naast psychotherapie ook een aanvullende behandeling met antidepressiva.
 
Resultaten
De ernst van depressieve klachten aan het begin van de behandeling heeft geen invloed op de uitkomst. Uit de verzameling onderzoeken blijkt zelfs dat het effect van de behandeling groter is bij mensen met ernstige depressieve klachten. Dit zou betekenen dat mensen met een ernstige depressie nog meer baat hebben bij behandeling, dan mensen met mildere depressieve klachten.
 
Uit het tweede onderzoek blijkt dat, ondanks het verschil in benadering, beide behandelingen even effectief zijn. Bij cognitieve gedragstherapie had 24% van de deelnemers geen klachten meer na de behandeling. Bij psychodynamische psychotherapie was dit 21%.
 
Conclusie
Volgens deze onderzoekers helpt kortdurende psychotherapie ook bij ernstige depressieve klachten. De resultaten zijn zelfs beter dan bij mensen met mildere klachten. Maar vaak is kortdurende psychotherapie bij ernstige klachten onvoldoende voor volledig herstel. Meer onderzoek is nodig om de behandelingen zodanig te verbeteren zodat volledig herstel optreedt.
 
Hoewel onderzoekers geen verschil vonden tussen cognitieve gedragstherapie en psychodynamische psychotherapie, is het wel mogelijk dat de ene behandeling meer geschikt is dan de andere voor bepaalde groepen mensen. Het is belangrijk om dit beter te onderzoeken. Zo kunnen mensen in de toekomst beter geadviseerd worden over wat in hun geval de beste behandeling is.