Zelfhulpboeken en websites helpen ook bij ernstige depressie

Mensen met een ernstige depressie hebben net zoveel baat bij ‘lichte’ behandelingen (zoals zelfhulpboeken en websites) als mensen met een milde depressie. Bij ernstige depressie kun je dus starten met een lichte behandeling om daarna over te gaan op zwaardere behandelingen.
 
Steeds meer mensen krijgen last van een depressie. Om meer mensen tegelijk te behandelen, worden steeds vaker ‘lichte’ behandelingen aangeboden. Dit zijn bijvoorbeeld zelfhulpboeken en interactieve websites met minimale begeleiding van een psycholoog of psychiater. Maar het is onduidelijk of mensen met een zwaardere depressie ook baat hebben bij deze vormen van ‘lichte’ behandeling. In dit onderzoek is dit uitgezocht.

Onderzoek
Onderzoekers hebben de resultaten van 16 verschillende studies vergeleken. In totaal deden 2470 mensen met depressie mee. Sommige hadden een ernstige depressie, anderen hadden een mildere variant. De gemiddelde leeftijd was tussen de 35 en 45 jaar. In deze studies werd de invloed van ‘lichte’ behandelingen op depressieklachten onderzocht.
 
Met ‘lichte’ behandelingen bedoelen onderzoekers behandelingen die mensen helpen om met hun depressieklachten om te gaan. Bijvoorbeeld zelfhulpboeken, dvd’s of websites zonder begeleiding van een psychiater of psycholoog (minder dan 3 uur).
 
Resultaten
Mensen met een ernstige depressie, behalen even goede resultaten bij een ‘lichte’ behandeling als mensen met een mildere depressie. Bij ernstige depressie was het effect van behandeling zelfs iets groter. Maar bij ernstige depressie is de kans groter dat mensen langer last houden van onrust, waardoor ze alsnog meer en/of zwaardere behandelingen nodig hebben.
 
Conclusie
Mensen met een ernstige depressie hebben dus evenveel baat bij een ‘lichte’ behandeling als mensen met een mildere depressie. Onderzoekers adviseren daarom eerst te beginnen met een lichte behandeling bij mensen met een ernstige depressie. Zo kunnen meerdere mensen tegelijk geholpen worden. Later kan eventueel overgestapt worden naar een zwaardere behandeling wanneer dit nodig blijkt.
 
In de toekomst kan worden uitgezocht of starten met een ‘lichte’ behandeling ook goedkoper is. Misschien zijn lichte behandelingen voor sommige mensen met ernstigere klachten al voldoende. Zo kunnen kosten van een ernstige depressiebehandeling bespaard worden.