Aanbod behandelingen voor depressie groot, maar versnipperd

In Nederland is het aanbod van behandelingen om depressies te voorkomen groot, maar versnipperd. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS.
 
Bijna één op de vijf Nederlanders krijgt ooit in zijn of haar leven een depressie. Het ministerie van VWS wil het aantal depressies terugdringen. Dit wil ze onder andere bereiken door meer mensen met een risico op depressie een behandeling aan te bieden (zogeheten interventies). Om uit te zoeken welke behandelingen al beschikbaar zijn, heeft het RIVM alle interventies die tussen 2011 en 2013 werden aangeboden in kaart gebracht.

Onderzoek
Het RIVM heeft uitgezocht hoeveel preventieve behandelingen werden aangeboden door de 28 GGD-regio’s in Nederland tussen 2011 en 2013. Bijvoorbeeld groepstherapie of gesprekstherapie, maar ook zelfhulpcursussen werden meegeteld. Hiervoor hebben de onderzoekers experts benaderd van bijvoorbeeld het Trimbos-instituut en GGD Nederland, gezocht in de database van Centrum Gezond Leven en informatie uit aanvullende bronnen gehaald (zoals websites van GGZ-instellingen).
 
Resultaten
In Nederland werden maar liefst 200 verschillende behandelingen aangeboden. Het aanbod liep uiteen van groepsbijeenkomsten en zelfhulpcursussen tot speciale spreekuren of chatsessies met lotgenoten onder begeleiding van een hulpverlener.
 
Een derde van de behandelingen werd slechts in één GGD-regio aangeboden, door één specifieke zorgaanbieder. De overige behandelingen worden in verschillende regio’s en/of door verschillende instanties aangeboden. Dit aanbod is dus erg versnipperd.
 
Ook blijkt dat er niet in elke GGD-regio evenveel behandelingen beschikbaar waren voor de verschillende groepen mensen die risico lopen op depressie. Zo was het aanbod voor scholieren, huisartspatiënten met beginnende klachten en mantelzorgers veel groter en gevarieerder dan voor mensen met een chronische aandoening of moeders die net bevallen zijn.
 
Verbetering van behandelingen?
Uit het onderzoek bleek ook dat er vaak gegevens ontbreken over het aantal mensen dat gebruik maakt van een behandeling en hoe goed de behandelingen werken. Het is belangrijk om hier meer inzicht in te krijgen, om te bepalen welke interventies succesvol kunnen worden ingezet in heel Nederland om depressie bij verschillende doelgroepen te voorkomen.
 
Om het aantal mensen met depressie verder te verlagen, zouden we volgens de onderzoekers in Nederland kunnen kijken naar nieuwe behandelingen uit het buitenland. Een voorbeeld is bijvoorbeeld begeleiding en huisbezoek door vrijwilligers bij vrouwen met een beperkt sociaal vangnet en een hoog risico op postpartum depressie. Zij geven deze vrouwen emotionele en praktische steun, in aanvulling op de verloskundige.