Psychische klachten nemen eerder af bij collaborative care methode

De ‘collaborative stepped care methode’  is al succesvol toegepast bij mensen die depressief zijn. In deze studie is uitgezocht of deze methode ook helpt bij andere psychische aandoeningen zoals angststoornissen. Vooral op  korte termijn blijken klachten bij deze methode sneller af te nemen.
 
Het aantal mensen met een psychische aandoening stijgt schrikbarend. Wetenschappers zijn daarom op zoek naar manieren om al deze mensen snel en effectief te behandelen. Eén van de mogelijkheden is de ‘collaborative stepped care’ methode.
 
Bij collaborative stepped care worden een stappenplan gevolgd, waarbij mensen in eerste instantie de minst intensieve behandeling krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een zelfhulpcursus onder begeleiding van een praktijkondersteuner die werkzaam is in de huisartspraktijk. Als dit niet genoeg helpt, wordt overgegaan op een meer intensieve behandeling zoals cognitieve gedragstherapie of het gebruik van antidepressiva. Zo kunnen snel meer mensen tegelijk worden geholpen.

Onderzoek
In deze studie is onderzocht of collaborative stepped care ook toepasbaar is bij andere psychische aandoeningen. Er deden 163 mensen mee met aandoeningen zoals: paniekstoornissen, pleinvrees, angststoornissen, depressie en stress-gerelateerde aandoeningen. Gedurende 8 maanden werd de collaborative stepped care methode vergeleken met normale zorg (meestal is dit gedragstherapie, antidepressiva of beide). Na 4, 8 en 12 maanden keken de onderzoekers hoe de deelnemers reageerden en of hun klachten afnamen.  
 
Resultaten
Na 4 maanden was er meer verbetering te zien bij de mensen in de collaborative care groep (74,7% versus 50,8%). Bij meer dan de helft (57,8%) waren de klachten zelfs verdwenen, tegenover 31,7% van de mensen die ‘normale zorg’ kregen. Maar na 8 maanden ging het ook een stuk beter met de deelnemers in de normale zorggroep en was er bijna geen verschil meer te zien. Na 12 maanden was dit verschil nog verder afgenomen.
 
In vergelijking met normale zorg, namen angst- en depressieklachten de eerste 4 maanden sneller af in de collaborative care groep. Ook uit reacties van de deelnemers bleek dat klachten sneller afnamen in de collaborative care groep na 4 en 8 maanden. Hoewel dit na 12 maanden niet meer verschilde.  
 
Conclusie
Uiteindelijk is er weinig verschil tussen de collaborative stepped care methode en normale zorg: bij beide groepen nemen de klachten evenveel af.  Maar in de eerste 4 maanden nemen de klachten bij de collaborative care groep sneller af dan bij de normale zorggroep. Direct starten met een minder intensieve behandeling in het begin, helpt mensen met een psychische aandoening mogelijk sneller op weg.
 
Collaborative stepped care is dus ook een effectieve methode voor andere psychische aandoeningen naast depressie. Het vermindert klachten net als bij normale zorg en is op korte termijn mogelijk nog effectiever. Maar deze methode moet nog in grotere groepen mensen worden getest om met name te kijken naar de kosten van collaborative care bij andere psychische aandoeningen.