Verlichting depressie bij vrouwen door behandeling gynaecoloog

Vrouwen die ‘collaborative care’ krijgen bij de verloskundige praktijk hebben naderhand veel minder last van depressieklachten, dan vrouwen die de gebruikelijke behandeling krijgen. Bij collaborative care werken gynaecologen en verloskundigen intensief samen met andere hulpverleners uit de eerstelijnszorg om de behandeling van depressie op te vangen.
 
Depressie komt gemiddeld twee keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Vaak ontstaan depressies rondom de vruchtbare periode of tijdens menopauze. De meeste vrouwen hebben in die periode het meest contact met hun gynaecoloog of verloskundige (in Amerika geldt dat voor ongeveer 30% van de vrouwen).
 
Daarom vroegen onderzoekers zich af of depressie ook in de verloskundige praktijk behandeld kan worden volgens de collaborative care methode. Oorspronkelijk wordt bij deze methode de behandeling van depressie opgevangen door huisartsen in samenwerking met andere hulpverleners uit de eerstelijnszorg. In dit geval zouden gynaecologen en verloskundigen deze rol op zich nemen.

Onderzoek
In dit onderzoek is gekeken of een collaborative care behandeling door verloskundigen en gynaecologen haalbaar is om depressie bij vrouwen te behandelen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij twee Amerikaanse verloskundige praktijken, die 12 maanden de methode toepasten. In totaal deden 205 vrouwen met depressieve klachten mee.
 
De helft van de vrouwen kreeg collaborative care, de andere helft kreeg gebruikelijke zorg. Na 6, 12 en 18 maanden werden hun depressieklachten gemeten. Vrouwen die collaborative care kregen konden kiezen voor een persoonlijke vervolgbehandeling of een vervolgbehandeling  via de telefoon. En of ze coaching of medicijnen wilden, of een combinatie van beide.
 
Collaborative care op alle fronten beter
De collaborative care methode zorgde na een jaar voor een grotere verbetering in depressieklachten en functioneren dan de normale behandeling. Bij de meeste vrouwen waren de depressieklachten na een jaar met minstens 50% afgenomen. Daarnaast was de kans veel groter dat zij kozen voor een vervolgbehandeling. Bovendien gaven zij aan veel meer tevreden te zijn over de zorg bij collaborative care dan vrouwen die gebruikelijke zorg kregen.
 
Meer dan de helft van de deelnemers had naast een depressie ook last van een posttraumatische-stressstoornis. Ook hadden veel deelnemers een laag inkomen en vaak geen zorgverzekering. Onderzoekers denken dat de collaborative care met name bij deze groep een succes zal zijn, omdat deze vrouwen doorgaans vaker kampen met depressieve klachten en niet snel hulp zoeken. 
 
Conclusie
Dit is de eerste keer dat depressiebehandelingen door middel van de collaborative care methode ook aangeboden worden door de verloskundige of gynaecoloog. Deze behandeling blijkt haalbaar te zijn en is effectiever dan gebruikelijke zorg: het helpt niet alleen klachten verminderen bij vrouwen met depressie, maar heeft mogelijk ook een positieve invloed op de zorgkosten. Niet onbelangrijk aangezien het aantal mensen met depressie nog steeds stijgt. Mogelijk kan de collaborative care methode in de toekomst ook door andere medische disciplines worden toegepast.