Is depressie te behandelen en waar kan ik terecht voor hulp?

Depressie is een aandoening die in principe goed te behandelen is, meestal door de huisarts. De helft van alle depressieve patienten knapt op binnen een half jaar, merkwaardig genoeg met of zonder professionele hulp. Zoals ook griep en verkoudheid in de regel vanzelf overgaan. en om deze vergelijking voort te zetten: gebruik wel je gezonde verstand en doe de dingen waarvan je aanvoelt dat ze helpen om er bovenop te komen. Met een verkoudheid ga je ook niet zonder jas in een hagelbui fietsen, want dat is vragen om een longontsteking. Depressie komt erg veel voor en wij schatten dat ongeveer de helft nooit bij een hulpverlener terecht komt, en de andere helft komt in de eerste plaats bij de huisarts. Van de mensen die bij hen komen met depressieve klachten behandelen zij zelf 80% en uit onderzoek blijkt dat deze patienten in 90% van de gevallen tevreden zijn met de behandeling. Een kritische kanttekening is dat de behandeling bijna geheel uit medicatie bestaat. Deze werken wel, maar van minstens evenveel waarde kan zijn  een goed gesprek, adviezen op het gebied van levensstijl, een luisterend oor voor lastige situaties waarin de patiënt verkeert. Eventueel een verwijzing naar een eerstelijns psycholoog, naar een diëtist of naar een sportvereniging (om maar iets te noemen).

Uit onderzoek naar de werking van de antidepressieve geneesmiddelen die momenteel op de markt zijn, blijkt dat deze allemaal ongeveer even effectief zijn: 50 tot70% succes. Wanneer een patiënt op het eerste middel niet reageert, is de kans op succes bij een tweede middel ongeveer 40%. Wanneer dit middel ook geen resultaat geeft, proberen we een derde middel en eventueel nog meer. Uiteindelijk houden wij een groep patiënten over van 10 tot 30% van het totaal, bij wie het behandelresultaat onbevredigend is.

Wat doet de psychiater?

Als gewone middelen niet helpen, wordt gezocht naar speciale combinaties, toevoegingen van andere soorten medicatie zoals Lithium of middelen die veiligheidshalve tijdens een opname in de kliniek moeten worden ingesteld. Behalve medicatie worden goede resultaten geboekt met diverse vormen van psychotherapie, individueel of dikwijls ook in groepsverband. In enkele gevallen ECT (elektroshocktherapie). De uitdaging voor de specialist ligt in de moeilijk behandelbare gevallen, waarbij uiteindelijk bijna altijd wel een behandeling gevonden wordt die weliswaar geen volledig herstel bezorgt, maar waarmee de patiënt en zijn of haar omgeving redelijk kan leven.

Paul Wisman, psychiater

Zit je ergens mee of of heb je een vraag of probleem waar je met iemand over wilt praten? Neem contact op met Korrelatie.