Mensen met depressie streven te algemene doelen na

Mensen met een depressie streven meer algemene persoonlijke doelen na dan mensen zonder depressie. Algemene doelen zijn moeilijker voor te stellen, waardoor bij voorbaat al de moed in je schoenen zakt. Bij meer specifieke doelen is duidelijker hoe je je doel kunt bereiken, waardoor je motivatie hoger is. Hierdoor is uiteindelijk de kans groter dat je je doelen succesvol behaalt. 
 
Het is bekend dat depressie samen gaat met negatieve gedachten. Daarnaast hebben mensen met depressie de neiging om negatieve gedachten en gebeurtenissen veel algemener te trekken. Bij een deukje in de auto denken de meeste mensen ‘foutje, niet goed opgelet’. Terwijl iemand met depressie direct denkt dat hij roekeloos en onverantwoord rijdt en dus schuldig is aan het ongeluk.
 
Bij dit onderzoek is gekeken of deze theorie ook opgaat voor persoonlijke doelen. Meer algemene doelen zijn volgens de onderzoekers moeilijker te bereiken. ‘Ik wil dat mijn kinderen gelukkig zijn’ is moeilijker meetbaar dan ‘ik wil dat mijn kinderen op hun achttiende een middelbare school diploma op zak hebben’. Doordat lastiger is in te schatten of een doel behaald is, heeft dit mogelijk invloed op het in stand houden van depressie.

Onderzoek
Aan dit onderzoek deden 45 mensen mee, waarvan 21 mensen  met een depressie en 24 mensen zonder depressie. De onderzoekers vroegen deelnemers binnen 90 seconden een lijstje met persoonlijke doelen te maken. Het maakte hierbij niet uit of dit korte of lange termijn doelen waren. Daarnaast vroegen ze hoe groot hun aandeel was in het behalen van deze doelen.
 
Resultaten
Beide groepen hadden ongeveer hetzelfde aantal doelen opgeschreven. Maar bij depressieve mensen waren de doelen meer algemeen en abstract. Bijvoorbeeld het algemene doel ‘ik wil gelukkig zijn’ in plaats van het specifieke doel ‘ik wil mijn persoonlijk record op de 5 km sprint verbeteren’.
 
Daarnaast geven depressieve mensen minder specifieke redenen waarom zij hun doelen wel of niet behalen. Deze groep heeft dus minder duidelijk voor ogen hoe ze hun doel moeten behalen, waardoor bij voorbaat de moed al in je schoenen zakt. De kans is daardoor kleiner dat je een doel behaalt.
 
Conclusie
Algemene doelen kunnen depressie mogelijk in stand houden of verergeren. Algemene doelen zijn veel minder specifiek en daarom moeilijker voor te stellen. Hierdoor is je verwachting ook minder hoog dat je het doel uiteindelijk zult behalen. Je motivatie daalt en daardoor wordt de kans nog kleiner dat je je doel behaalt. Je komt als het ware in een negatieve spiraal terecht.
 
Deze resultaten kunnen helpen bij het ontwikkelen van nieuwe behandeling voor depressie. Bijvoorbeeld door mensen te helpen bij het stellen van specifieke doelen, waardoor het makkelijker is voor te stellen hoe je dit doel gaat behalen. Hierdoor is de kans groter dat je uiteindelijk je doel behaalt, waardoor je de negatieve spiraal kunt doorbreken.