Online behandeling depressie werkt net zo goed

Een online behandeling voor depressie werkt net zo goed als gesprekken met een psycholoog. Onderzoekers van ggz-instelling Dimence hebben dit aangetoond. Onduidelijk is nog waarom veel mensen voortijdig stoppen met hun online behandeling.
 
Uit eerder onderzoek bleek al dat een online behandeling helpt bij het verminderen van depressieve klachten. Het was nog onduidelijk of het even goed werkt als gesprekken met een psycholoog. Minister Schippers (van Volksgezondheid) wil in de toekomst meer online zorgverlening om kosten te besparen en personeelstekorten in de zorg te voorkomen.

Onderzoek
Aan het onderzoek deden 838 mensen met een depressie of angstklachten mee. Na het eerste intakegesprek werd besloten wie mee mocht doen aan het onderzoek naar de online behandeling.  Uiteindelijk kregen 132 mensen een online behandeling. Zij konden thuis in hun eigen tempo de informatie lezen en de oefeningen uit het online behandelprogramma maken. De psycholoog gaf binnen drie dagen online commentaar op een gemaakte oefening. Elke maand kwam de cliënt naar de psycholoog om de voortgang te bespreken.
 
Resultaten
Aan het eind van hun behandeling vulden de deelnemers een vragenlijst in over hun depressieve klachten. De afname van depressieve klachten was even groot in beide groepen.  Het maakte dus niet uit of je werd behandeld op de ‘klassieke’ manier met gesprekken of via een online programma. Wel was het opvallend dat veel deelnemers aan de online behandeling voortijdig stopten. Misschien beviel hen de behandeling toch niet. Het kan ook dat ze alweer genoeg opgeknapt waren. Hoe het met de mensen gaat die zijn gestopt met hun behandeling is niet onderzocht.
 
Conclusies
Uit dit onderzoek blijkt dat een online behandeling met weinig persoonlijk contact tussen cliënt en psycholoog even goed werkt als ‘klassieke’ gesprekken met een psycholoog. Er zijn meerdere voordelen van de online behandeling. Er zijn geen wachttijden en de psycholoog heeft minder tijd per cliënt nodig. Bovendien hebben cliënten meer grip op hun behandeling. Er is meer onderzoek nodig om te begrijpen waarom veel mensen voortijdig stoppen met hun online behandeling. Ook is nog niet duidelijk of online behandeling inderdaad goedkoper is.