Ouderschap mogelijk een worsteling bij depressie

Voor mensen met een depressie kan het ouderschap een hele worsteling zijn. In dit onderzoek is vastgesteld welke symptomen van depressie mogelijk leiden tot moeilijkheden.
 
De link tussen depressie en problemen met het ouderschap is al eerder vastgesteld. Maar dit is de eerste keer dat verschillende studies zijn vergeleken om de mogelijke oorzaken vast te stellen. Onderzoekers keken vooral naar bepaalde depressieklachten die invloed kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan moeite om emoties in balans te houden, verminderde motivatie, langdurig nadenken over gebeurtenissen uit het verleden (rumineren) en toename in sombere gevoelens.
 
Verminderde emotionele beschikbaarheid
Het is bekend dat depressieve mensen hun emoties minder goed reguleren. Ouders die bijvoorbeeld laag scoren op positieve gevoelens, kunnen minder interactie zoeken met hun kinderen of de interactie is oppervlakkig. Ouders die hoog scoren op negatieve gevoelens zijn mogelijk juist meer opdringerig of extreem kritisch. Onderzoekers vermoeden daarom dat depressieve ouders mogelijk emotioneel minder beschikbaar zijn voor hun kinderen. Als gevolg hiervan voelen sommige ouders zich schuldig of schamen zich ten opzichte van hun rol in het ouderschap.
 
Verminderd denkvermogen beïnvloed ouder-kind relatie
Daarnaast blijken geheugenproblemen (een veelvoorkomende klacht bij  depressie) ook invloed te hebben. Depressieve moeders kunnen bijvoorbeeld botter reageren op hun kinderen, als zij tegelijkertijd ook bezig zijn met een andere  taak die hun aandacht vraagt. Ook vinden depressieve ouders het lastiger om toekomstige doelen te stellen die overeenkomen met het ontwikkelingsniveau van hun kind.
 
Dat depressieve ouders minder snel kunnen schakelen tussen de omgeving en hun kinderen, wordt mogelijk mede veroorzaakt door de afname in denkvermogen. Daarnaast blijkt dat  depressieve mensen (met name moeders) vaak langdurig blijven nadenken over gebeurtenissen en problemen uit het verleden (rumineren). Hierdoor zijn ouders mogelijk ook minder gefocust op de behoeften van hun kinderen.
 
Blijvende verandering in de hersenen blijft uit
Wat ook een rol kan spelen is het uitblijven van veranderingen in de hersenen bij een depressieve ouder. In de weken na de geboorte leidt de interactie tussen moeder en kind tot blijvende veranderingen in de hersenen. Dit helpt moeders beter te reageren op de behoeften van hun kinderen. Deze veranderingen kunnen ook voorkomen bij vaders. Maar als ouders vanwege een (postpartum) depressie niet optimaal contact hebben met hun baby, treden deze aanpassingen in de hersenen mogelijk niet op. Dit kan leiden tot moeilijkheden rondom het ouderschap en mogelijk gedragsproblemen bij het kind.
 
Conclusie
Dit artikel biedt inzicht in de verschillende zaken die het ouderschap voor mensen met depressie lastiger kunnen maken. Meer onderzoek is nodig om de samenhang tussen depressie en ouderschap en de mogelijke interacties verder te bestuderen. Mogelijk leidt dit tot meer effectieve behandelingen die kunnen voorkomen dat depressie of andere psychische aandoeningen worden doorgegeven van ouder op kind.
 
Daarnaast is ook meer onderzoek nodig naar de invloed van omgevingsfactoren. Een lastig huwelijk, geldproblemen of alleenstaand ouderschap kunnen bijvoorbeeld ook de samenhang tussen depressie en ouderschap beïnvloeden. Daarnaast wordt de band tussen ouders en kinderen in grote mate beïnvloed door het gedrag en emoties van het kind zelf. De omgevingsfactoren kunnen ertoe leiden dat sommige ouders met een depressie mogelijk meer behoefte hebben aan  hulp dan andere depressieve ouders.