Internetten voorkomt depressie na je pensioen

Meer tijd online doorbrengen voorkomt mogelijk depressie bij gepensioneerden. Dat geldt vooral voor degene die alleen wonen, blijkt uit een Amerikaanse studie.
 
In Amerika krijgen 5 tot 10 miljoen 50-plussers op latere leeftijd last van depressie. Belangrijke risicofactoren hiervoor zijn onder andere sociale isolatie, minder contact met anderen en weinig emotionele ondersteuning. Internet kan helpen die gevoelens van eenzaamheid te verminderen. Vooral ouderen die minder mobiel zijn, kunnen dankzij het internet hun sociale contacten beter onderhouden. In dit onderzoek is uitgezocht of internetten ook de kans op depressie beïnvloedt.

Onderzoek
Aan dit onderzoek deden 3.075 ouderen mee. Zij werden 6 jaar gevolgd, waarbij ze om de 2 jaar vragenlijsten moesten invullen. Aan de hand van deze vragenlijsten werd gemeten of ze regelmatig het internet gebruikten en of ze last hadden van een depressie. Dit onderzoek was onderdeel van een grotere studie, waarin de gezondheid van maar liefst 22.000 gepensioneerden elke 2 jaar wordt bestudeerd.
 
Resultaten
Ouderen die regelmatig internetten hadden 33% minder kans op depressie dan ouderen die nooit internetten. De kans op depressie wordt wel deels beïnvloed door het aantal mensen waarmee je samenwoont. Bij ouderen die alleen wonen nam de kans op depressie meer af door internet, dan bij ouderen die met meerdere mensen samenwoonden. 
 
Verder kwam depressie minder vaak voor bij getrouwde mensen, mannen, hogeropgeleiden en mensen die minstens één keer per week flink bewogen. Daarnaast had een slechte gezondheid (bijvoorbeeld een andere aandoening) ook een sterke invloed op de kans op depressie.
 
Conclusie
Ouderen aanmoedigen om vaker het wereldwijde web op te gaan, vermindert mogelijk de kans op depressie. Waarschijnlijk komt dit omdat internet helpt gevoelens van eenzaamheid en sociale isolatie te verminderen. Het effect was namelijk het grootst bij ouderen die alleen woonden.
 
De onderzoekers keken specifiek naar gepensioneerden, omdat die mogelijk meer last hebben van eenzaamheid dan mensen die werken. Bovendien gebruiken zij internet alleen in hun vrije tijd. Mogelijk brengt dit andere gevoelens met zich mee, dan wanneer je per se op internet moet voor werk.
 
In dit onderzoek is echter alleen gekeken of ouderen internet gebruikten. Het is dus niet duidelijk hoeveel ze internetten, wat ze precies deden en waarom ze op internet zaten. Dit heeft mogelijk ook invloed op het krijgen van een depressie. Dit moet in vervolgonderzoek worden uitgezocht.