Aanpak belemmeringen in de werksituatie belangrijk bij behandeling van depressie

Als je langdurig afwezig bent geweest door depressie, is behandeling van de depressieklachten cruciaal om snel weer aan het werk te kunnen. Maar uit deze studie blijkt dat het ook belangrijk is om belemmeringen op de werkvloer aan te pakken. Dit helpt ook depressieklachten te verminderen.
 
Een depressie kan veel vervelende gevolgen hebben op het werk. Sommige mensen zijn hierdoor minder productief of ervaren belemmeringen op het werk. Daarnaast zijn mensen met depressie vaker afwezig door ziekte. Depressie komt vaak voor en keert ook vaak terug bij mensen. Daarom heeft depressie van alle psychische  stoornissen de grootste impact op verzuim.
 
Om ervoor te zorgen dat je sneller herstelt, wordt veel aandacht geschonken aan het verminderen van de symptomen van de depressie. Maar wetenschappers denken dat het aanpakken van beperkingen op het werk ook kan zorgen voor snellere terugkeer. Bijvoorbeeld door mensen beter te leren omgaan met de werkdruk of door sociale ondersteuning. In deze studie is onderzocht hoe werk en depressieklachten elkaar beïnvloeden bij mensen die langdurig afwezig zijn door depressie.

Onderzoek
Aan dit onderzoek deden 117 mensen mee, die bij de start van het onderzoek langdurig afwezig waren vanwege een depressie (gemiddeld 5 maanden). Aan het begin van het onderzoek en na 6, 12 en 18 maanden werden de depressieklachten en werkuitkomsten gemeten. De belangrijkste werkuitkomsten zijn: afwezigheid, productiviteit en beperkingen (zoals moeite om het werk af te krijgen, problemen met tijdsplanning of moeite met de mentale en sociale eisen van het werk).
 
Resultaten
Zoals verwacht hebben depressieklachten invloed op de werkuitkomsten. Wanneer depressieklachten erger worden, neemt de productiviteit af en nemen beperkingen op de werkvloer en afwezigheid toe. Zodra depressieklachten verminderen, neemt de productiviteit juist toe en de afwezigheid en beperkingen af.
 
Maar het blijkt ook dat het aanpakken van beperkingen op de werkvloer invloed heeft op het herstel bij depressie. Dit geldt alleen voor bepaalde belemmeringen zoals tijdsmanagement (werken met een vast schema in plaats van dat al het werk zich opstapelt) en sociaal functioneren (omgaan met anderen, zorgvuldig werken).  Veranderingen in afwezigheid, productiviteit en werkdruk hadden geen invloed. 
 
Conclusie
Bij langdurige afwezigheid door depressie is het belangrijk omde symptomen van de depressie behandelen. Maar het is ook belangrijk om de belemmeringen op het werk aan te pakken. Zo kan een behandeling die is gefocust op het verbeteren van tijdsmanagement en sociaal functioneren het herstel bij depressie bevorderen. Dit zorgt ervoor dat je sneller weer in goede gezondheid aan het werk kunt. Meer onderzoek is nodig om te kijken of dit ook geldt voor mensen met een minder ernstige depressie of bij kortere afwezigheid.