Meer lichamelijke klachten, hardnekkige depressie

Mensen die naast een depressie veel lichamelijke klachten hebben, herstellen moeizamer van hun depressie. Het maakt hierbij niet uit of de lichamelijke klachten  een lichamelijke oorzaak hebben of  meer psychisch van aard zijn.
 
Lichamelijke klachten bij depressie
Uit onderzoek blijkt dat mensen met een depressie vaak ook last hebben van lichamelijke klachten. Het is zelfs zo dat 70% van de mensen met een depressie in eerste instantie bij de huisarts komt met lichamelijke klachten in plaats van psychische. Daarnaast blijkt  uit andere studies dat depressie vaak samen gaat met chronische aandoeningen waaronder diabetes en hart- en vaatziekten.
 
Er zijn voldoende behandelingen op het gebied van depressie beschikbaar. Maar bij sommige mensen helpen deze behandelingen niet goed genoeg. Of bij anderen keert de depressie na de behandeling weer terug. Tot nu toe is nog weinig onderzoek gedaan naar de invloed van lichamelijke klachten op de behandeling van depressie. Dit kan verklaren waarom bij sommige mensen de behandelingen niet aanslaan. In deze studie is dit onderzocht.

Onderzoek
Voor dit onderzoek zijn de resultaten van een afgeronde studie erbij gepakt. In de oorspronkelijke studie werd onderzocht of een behandeling in samenwerkingsverband beter werkt bij depressie dan andere behandelingen. Bij deze behandeling werken huisarts, psychiater en een speciale depressie zorgmanager samen om een behandelplan op maat samen te stellen. 
 
Aan dit onderzoek deden 115 mensen mee met een matige tot ernstige depressie. Zij werden een jaar gevolgd. Het aantal lichamelijke klachten werd aan het begin van de studie gemeten met behulp van een vragenlijst. Denk  aan klachten als hoofdpijn, pijn op de borst, duizeligheid en benauwdheid. Bij meer dan 15 klachten (mannen) of meer dan 17 klachten (vrouwen) was sprake van ‘ernstige lichamelijke klachten’. De ernst van depressie werd gedurende de studie gemeten.
 
Resultaten
Bij 35 van de 115 deelnemers was sprake van ernstige lichamelijke klachten. Na 3, 6 en 9 maanden bleek dat zij minder goed op de behandeling reageerden dan mensen zonder ernstige lichamelijke klachten. Bovendien duurde het gemiddeld ruim 4 maanden langer voordat de behandeling aansloeg. Het maakte niet uit of de lichamelijke klachten chronisch waren of niet. Ook maakte het geen verschil of iemand de gebruikelijke zorg ontving of de nieuwe behandeling.
 
Conclusie
Bij mensen die naast depressie ernstige lichamelijke klachten hebben, werken behandelingen tegen depressie minder goed. Het gaat hierbij alleen om het aantal klachten dat wordt ervaren. Het wel of niet hebben van een chronische aandoening zoals diabetes, kanker of COPD is niet van invloed. Sommige mensen hebben namelijk lichamelijke klachten waarbij geen medische oorzaak wordt gevonden, maar die ook niet passen bij een psychische stoornis. Ook deze klachten kunnen behoorlijk invloed hebben op de behandeling bij depressie.
Meer onderzoek is nodig om de behandeling bij mensen met depressie en ernstige lichamelijke klachten te verbeteren.