Interpersoonlijke psychotherapie

Problemen aanpakken en relaties verbeteren

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende behandeling voor depressies. Het doel van de behandeling is een snelle oplossing vinden voor problemen van mensen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties die niet lekker lopen.

Bij interpersoonlijke psychotherapie bespreken therapeut en cliënt welke problemen spelen in het leven van de cliënt. Daarbij gaat het vooral over problemen in relaties. Zijn er ruzies met belangrijke personen? Heeft de cliënt voldoende sociale vaardigheden om goed met anderen te kunnen opschieten? Andere onderwerpen zijn verlies (rouw) en de uitdagingen van de huidige levensfase. De cliënt spreekt uit wat hem bezig houdt en wat er is veranderd sinds de depressie.
 
Hoop dankzij voorlichting over depressies
De therapeut legt uit wat er aan de hand is met de cliënt. Wat is een depressie en welke problemen horen daarbij? Hoe kunnen die aangepakt worden? Dit geeft hoop dat er een uitweg is.
 
Een goed begin
Hierna gaan therapeut en cliënt samen op zoek naar concrete oplossingen voor de huidige problemen. De cliënt wordt zo weer op het juiste spoor gezet. Alle problemen zijn aan het einde van de therapie namelijk niet persé opgelost. Maar na de behandeling lukt het de cliënt op eigen kracht zich beter te voelen en relatieproblemen het hoofd te bieden.
 
Effectief tegen depressies
De interpersoonlijke therapie is een relatief eenvoudige ingreep, die desondanks zeer goed kan werken bij niet al te ernstige depressies.