Heeft iemand in je omgeving een depressie?

Allerlei mensen Pixabay

Als iemand in je omgeving een depressie heeft, dan merk je vaak wel dat er iets aan de hand is. Toch is het in het begin vaak moeilijk te begrijpen wát er dan precies aan de hand is. Misschien probeer je in eerste instantie om je partner of vriendin op te vrolijken, of moedig je hem of haar aan zich er overheen te zetten. Dat is begrijpelijk, maar kan ook juist averechts werken. Misschien denk je: ‘Het gaat vast vanzelf weer over’. Maar een sombere bui kan blijven hangen. 

Steun geven

Als partner, familielid of vriend kun je iemand met een depressie steunen. Luisteren en begrip tonen helpt. Probeer de problemen niet weg te praten. Probeer ook niet de rol van therapeut op je te nemen.  

Iemand met een depressie heeft vaak moeite met de dagelijkse dingen, zoals het huishouden, boodschappen doen, administratie bijhouden enz. Door op die gebieden hulp aan te bieden, kun je een waardevolle steun zijn. Ook kun je steun geven kun je ook door mee te gaan naar een gesprek met de huisarts of behandelaar. 

Zorg dat je kennis van zaken hebt

Wanneer je familielid of vriend een depressie heeft, is het van belang om te begrijpen wat een depressie precies inhoudt. Zoek naar informatie over depressie, zoals je nu op deze website doet. Neem contact op met Korrelatie voor adviezen en tips van psychologen en maatschappelijk werkers. Op de pagina Wat kun je zelf doen - Inzicht krijgen vind je op welke manieren je nog meer goede informatie kunt vinden. 

Psycho-educatie, de voorlichting die onder andere huisartsen geven, is ook voor relaties handig. Je hoort dan wat een depressie is, wat je kunt verwachten van het verloop en welke behandelmogelijkheden er zijn. Je kunt daarnaast ook de uitgebreide publicatie lezen van professor Pim Cuijpers: Depressie, een gids voor familieleden

Steun voor jezelf


Leven met iemand die een depressie heeft kan gecompliceerd en belastend zijn. Vaak komen er ook nog praktische taken bij, die je moet overnemen. Familie en partners hebben zelf ook behoefte aan steun. Op psychischegezondheid.nl/mantelzorg vind je  informatie en tips over hoe je goed voor jezelf kunt blijven zorgen als je voor een ander zorgt.Voor adviezen en tips van psychologen en maatschappelijk werkers kun je contact opnemen met Korrelatie. Ook op familievan.nl vind je meer informatie en de mogelijkheid van coaching via e-mail. Voor meer adviezen en praktische hulp kun je terecht bij een maatschappelijk werker of wijkteam. Hier en daar bestaan er lotgenotengroepen voor familieleden van mensen met psychische problematiek (zie het volgende kopje).

Lotgenotencontact

Er bestaan lotgenotengroepen van familieleden en partners. Zo’n groep komt op regelmatige tijden bij elkaar. Je hoort er over elkaars ervaringen en beseft dat je niet de enige bent met de problemen en vragen. Je kunt elkaar informatie en tips geven. En je ondersteunt elkaar, al is het alleen maar doordat je elkaar begrijpt. Samen kun je de moeilijkheden soms ook even relativeren. Dat werkt bevrijdend. De stichting Labyrint in Perspectief bestaat uit ‘ervaringsdeskundigen’ die zich inzetten voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen.
 

Kinderen

Voor kinderen van een depressieve ouder bestaan groepen, waarin zij begeleiding krijgen. Dat zijn de zogenaamde KOPP-groepen voor Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen. Veel ggz-instellingen hebben zo’n groep. Ouders doen er goed aan om hun kinderen te informeren over wat er aan de hand is. Misschien zouden ze het liever willen verzwijgen, maar meestal hebben de kinderen het toch al wel gemerkt. Het is niet nodig om diep op achterliggende problemen in te gaan. Anders bestaat de kans dat het kind zich verantwoordelijk gaat voelen voor de problemen van de ouders. 

Tips

 • Neem de gevoelens van degene met een depressie serieus, ontken ze niet en bagatelliseer ze niet.
 • Probeer je partner, familielid of vriend(in) niet geforceerd op te vrolijken, dat kan averechts werken.
 • Bied een luisterend oor en toon begrip.
 • Toon betrokkenheid en belangstelling. Ga langs of bel op. Dat helpt, ook als hij of zij niet direct zijn of haar waardering laat blijken als je op bezoek komt.
 • Ga samen iets eenvoudigs doen, bijvoorbeeld wandelen of winkelen. Of bied hulp aan bij een praktische taak waar de ander weinig energie voor heeft (zoals schoonmaken of de was).
 • Maak duidelijk dat hij of zij op je kan rekenen. Weet je niet wat je moet zeggen of doen? Dan kun je dat zeggen. 
 •  Zoek informatie over depressie op internet of bestel er boeken over.
 •  Cijfer jezelf niet weg en bewaak je eigen grenzen. Maak tijd voor je eigen vrienden en hobby’s en zorg dat je niet in een isolement terecht komt.
 •  Als je naaste met een depressie een behandeling ondergaat, koester dan niet de verwachting dat alles weer gauw bij het oude zal zijn. Herstel heeft tijd nodig, schat dat realistisch in.
 • Op deze pagina vind je  informatie en tips over hoe je goed voor jezelf kunt blijven zorgen als je voor een ander zorgt.

Hulp

 • Neem contact op met Korrelatie voor adviezen en tips van psychologen en maatschappelijk werkers. Je kunt bellen naar 0900 – 1450. Ook kun je mailen of chatten.
 • Voor familieleden van cliënten in de ggz is er de landelijke stichting familievertrouwenspersonen (LSFVP). De LSFVP ondersteunt familie en naasten, niet alleen met vragen over de psychiatrische aandoening van hun dierbare, maar ook over het stellen van grenzen en het oppakken van het eigen leven van de mantelzorger. Zie lsfvp.nl.
 • Ga naar 113online als je vragen hebt over zelfdoding.
 • Ga op zoek naar lotgenotencontact. Je vindt er herkenning en krijgt erkenning. Dat helpt, om ruimte voor jezelf te creëren.
 • Raadpleeg de website labyrint-in-perspectief.nl voor nog meer tips. Of bel 0900 254 66.
 • Online is voor familieleden de website familievan.nl te vinden met informatie en de mogelijkheid van coaching via e-mail.